Zvedací a asistenční systémy pro služby Slezské diakonie

Zvedací a asistenční systémy pro služby Slezské diakonie

Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Název projektu: Zvedací a asistenční systémy pro služby Slezské diakonie

Období realizace: 1.6.2023-31.12.2023

Název programu: 14. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR)

Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Cíle bude dosaženo pomocí realizace nákupu a následné instalace zvedacího a asistenčního systému ve střediscích sociálních služeb Slezské diakonie. Jedná se o tyto služby:
-    EDEN Český Těšín, denní stacionář,
-    EUNIKA Karviná, denní stacionář,
-    BENJAMÍN Krnov, denní stacionář.

Zvedací a asistenční systém generuje tyto pozitivní změny:
-    zkvalitnění materiálně-technické základny středisek,
-    zkvalitnění poskytované sociální péče,
-    zajištění adekvátních pracovních podmínek pro zaměstnance sociálních služeb a předcházení tak odlivu pracovníků,
-    rozšíření možností péče o klienty a nabídky pro ně,
-    zvýšení bezpečnosti při manipulaci s klienty.

Rozpočet projektu: 1,6 mil. Kč