Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Délka čtení: 37 sec.
budova střediska SAREPTA Komorní Lhotka

Cílem projektu je rekonstrukce části ubytovacích kapacit pobytové sociální služby domova pro seniory s důrazem na plnění standardů kvality, a to s důrazem na humanizaci prostředí.

Název projektu: Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Období realizace: 2022-2023

Předmětem projektu je částečná rekonstrukce spočívající v modernizaci a úpravě 6 původně dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové pokoje a sociálních zařízení náležejících k těmto pokojům a rekonstrukce 3 centrálních koupelen dispozičně navazujících na rekonstruované pokoje,které nyní nevyhovují potřebám seniorů, nejsou izolované, odvětrané  a řeší další nedostatky.

Předpoklad nákladů: 6 mil. Kč.

Projekt je financován z dotačního titulu MPSV, 01331 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb.

Předpoklad spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 1,5 mil. Kč.
 

Fotogalerie