Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Délka čtení: 41 sec.
zrekonstruovaná koupelna a náhled do pokoje

Cílem projektu je rekonstrukce části ubytovacích kapacit pobytové sociální služby domova pro seniory s důrazem na plnění standardů kvality, a to s důrazem na humanizaci prostředí.

Název projektu: Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Období realizace: 2022-2023

Předmětem projektu byla částečná rekonstrukce spočívající v modernizaci a úpravě 6 původně dvoulůžkových pokojů na 2 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje a vybudování sociálních zařízení pro každé lůžko náležejících k těmto pokojům a rekonstrukce 3 centrálních koupelen dispozičně navazujících na rekonstruované pokoje,které před rekonstrukcí nevyhovovaly potřebám seniorů, nebyly izolované, odvětrané a měly další menší nedostatky.

Celková výše nákladů: 8,6 mil. Kč

Projekt byl financován z dotačního titulu MPSV, 01331 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb.

Schválená výše dotace: 4,2 mil. Kč