Za novými zážitky

Z průběhu projektu

Cílem projektu je realizovat zajímavé jednodenní akce s klienty denního stacionáře Benjamín, a to primárně mimo zázemí sociální služby, případně v zázemí služby, ale s externími pracovníky, kteří přinesou klientům našeho zařízení nové zážitky.

Název projektu: Za novými zážitky

Období realizace: leden-prosinec 2023

Zodpovědná osoba: Mgr. Veronika Žídková

Realizací projektu chceme rozšířit nabídku možností pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které využívají služby denního stacionáře Benjamín v Krnově. Mít nové zážitky, poznávat nová místa, zažívat nové aktivity a obohatit si své každodenní prožívání je důležité pro osobní růst a posílení vlastního sebevědomí každého z nás. Lidem s těžkým handicapem se však možnost poznávat “nové” často velmi těžce naplňuje.

Děkujeme, že můžeme tuto oblast díky finanční podpoře Nadace DUHA podpořit i naší službou.

Fotogalerie