Už ne v jednom kolotoči

Ilustrační obrázek

Cílem projektu je nabídnout pečujícím rodičům a jejich dětem (ve věku od 6 do 16 let) s poruchami autistického spektra, případně s jiným zdravotním postižením, vyklouznout ze stereotypu a sesednout z kolotoče každodenních povinností, strávit volný čas podle vlastních představ anebo jej využít k setkávání s jinými lidmi či společným rodinným aktivitám.

Název projektu: Už NE v jednom kolotoči
Termín realizace: rok 2022; aktivity projektu běží od roku 2012

Projekt podporuje a podpoří převážně krnovské rodiny s dítětem s postižením, do projektu se zapojují také rodiny z celého okresu Bruntál, ale i z Opavska. Projekt nabízí různorodé podpůrné aktivity, které jednotlivý členové mohou navštěvovat vícekrát. Každoročně podpoříme 15 rodin.


1. Aktivity pro děti s podporou asistenta
Každé dítě má svého osobního asistenta, případně je zajištěna spolupráce s dobrovolníky.

  • Zapojení dětí se zdravotním postižením do aktivit, které budou probíhat o prázdninách.
  • Odlehčení pro rodiče s dětmi s těžkým postižením a poruchami chování

Jedná se o příměstské tábory během letních prázdnin a 2 pobytové akce (minimálně 5 nocí) pro skupinku 2-3 dětí s těžkým zdravotním postižením nebo poruchou autistického spektra s cílem odlehčit rodičům, aby si mohli naplánovat dovolenou.


2. Setkávání rodin, podpora rodičovských aktivit a svépomocných skupiny

3. Nácviky, poradenství pro rodiny

                                                      

Projekt podpořil:
Moravskoslezský kraj: KPVP 1/22 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.
Město Krnov: dotační program SO3 Podpora rozvoje sociálních služeb.
Na aktivitách se finančně spolupodílejí také rodiče.