Už NE v jednom kolotoči

Z průběhu projektu

Cílem projektu je nabídnout rodinám dětí s poruchami autistického spektra, případně s těžším zdravotním postižením vyklouznout ze stereotypu každodenních povinností. Zaměřuje se na podporu pečujících osob a inkluzi dětí se zdravotním postižením.

Název projektu: Už NE v jednom kolotoči

Období realizace: leden-prosinec 2023

Projekt „Už NE v jednom kolotoči“ nabízí rodinám s dětmi s postižením možnost vyklouznout ze stereotypu a sesednout z kolotoče každodenních povinností, strávit volný čas podle vlastních představ anebo jej využít k setkávání s jinými lidmi či společným rodinným aktivitám. Rodinám s dítětem s postižením napomáhá ke zlepšení kvality života, což přispívá k prevenci, aby rodina péči o dítě a jeho výchovu zvládla. Případně se cítila lépe s vědomím, že pokud bude potřebovat, má se na koho obrátit. 

Hlavní, výše uvedený, popis jsme rozdělili na cíle vycházejících z potřeb rodin, které jsme provázeli prostřednictvím rané péče - Poradna rané péče MATANA Slezské diakonie. Děti v současné chvíli chodí do škol a my známe potřeby rodičů. Pro rok 2023 vycházíme z aktivit, které se povedly v roce předcházejícím. Jedná se o tyto cíle:

  • Děti se zdravotním postižením tráví volný čas bez rodičů (příměstské a pobytové tábory)
  • Pečující rodiče budou mít čas na své zájmy nebo odpočinek 
  • Pečující rodina, která sdílí své potřeby s ostatními rodinami a dovede otevřít témata, která jsou pro ni klíčová  

Projekt je realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a města Krnova.