TIMOTEI domov na půl cesty – Zkus to sám už teď

Projekt „Zkus to sám už teď“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy. Projekt realizuje Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty. Projekt byl realizován již v minulém roce a díky podpoře Komerční banky Nadace Jistota a Moravskoslezskému kraji můžeme tento projekt realizovat i v roce 2017.
Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit, jejichž úkolem je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života.
Někteří z mladých lidí se po ukončení ústavní výchovy obávají využít sociální služby, které jsou jim dostupné. Jedním z důvodů může být nechuť opět se podvolovat pravidlům a požadavkům na život mladých lidí. Dalším důvodem může být i pocit mladých dospělých, že pokud požádají o pomoc, ukáží svůj strach a neúspěch a tímto ještě více ublížit svému už tak nízkému sebevědomí.
V první části projektu jsme s dětmi probrali nejčastější problémová témata mladých dospělých přímo v dětském domově (či výchovném ústavu).
Témata byla zaměřena především na finanční gramotnost, orientaci ve veřejných institucích, možnosti dalšího vzdělávání, profesní uplatnění a trh práce. Zaměřovali jsme se však také na rozvoj osobnosti a sebevědomí účastníků projektu.
Na systém vzdělávacích aktivit plynně navázaly zkušební pobyty dětí a mladých dospělých přímo v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkoušeli na vlastní kůži samostatnost. S podporou pracovníka se učili sami hospodařit se svěřenými prostředky na stravu, nakupovat a vařit. Účastníci projektu navštívili také pracovníky Úřadu práce v Bruntále, sociálního odboru Městského úřadu, Help-in - dluhovou poradnu a místní firmu Osram. V průběhu zkušebního pobytu měli účastníci k dispozici sociálního pracovníka a psychologa. 

 

Projekt Zkus to sám už teď je finančně podpořen Moravskoslezským krajem a Nadací Jistota

Projekt „Zkus to sám už teď!“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy v Moravskoslezském kraji. Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit. Úkolem programu je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života. Děti a mladé dospělé plánujeme proškolit v jejich nynějším přirozeném prostředí (tj. dětský domov, výchovný ústav). Vzdělávací témata zaměříme na hlavní problémová témata, se kterými se mladí lidé setkávají. Každého z účastníků budeme individuálně podporovat v osobnostním růstu dle jeho potřeb. Na systém vzdělávacích aktivit plynně navážou zkušební pobyty dětí a mladých dospělých v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkouší na vlastní kůži samostatnost, budou navštěvovat komunity, vzdělávání a další společné aktivity. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit dětem vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. 

Zveřejněnohttp://www.slezskadiakonie.cz
V prostorách střediska: společná chodba