Více informací o projektu Diakonické a vzdělávací centrum ZDE:

Svět za hranicemi

Jedním z prostředků pomáhajícím ke zkvalitnění života seniorů jsou i kulturní akce. Ze zkušenosti víme, že společná setkávání prožívají senioři pozitivně a mají radost z aktivního trávení volného času. Prostřednictvím projektu „Svět za hranicemi“ chceme na setkáních se seniory vnést radostnou atmosféru naplněnou zajímavým a aktivním programem zaměřeným na život v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že generace seniorů ve věku 60 a více let ve svém mládí neměla takovou možnost vycestovat do okolních zemí, jak je tomu v současné době. Proto pomoci zahraničních dobrovolníků Slezské diakonie uskutečníme několik setkání v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, pro seniory pečovatelské služby ELIM Stonava a pro seniory Českého Těšína, na kterých zahraniční dobrovolníci představí život své země.

Projekt Slezské diakonie byl podpořen dotačním programem „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“

Výše příspěvku: 30 000,- Kč

Polsko

20. listopadu 2018 jsme zahájili putování po polských zemích se zahraniční dobrovolnici z Polska, které bylo pro mnohé klienty střediska ELIM Stonava a SAREPTA v Komorní Lhotce připomenutím si milých vzpomínek ze svého mládí. Bylo velmi příjemné slyšet jejich slova radosti se znovu navštívení jim známých míst. Projekt „Svět za hranicemi“ může probíhat za finanční podpory Moravskoslezského kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vodopád ze kterého voda teče nahoru a ne dolu? Vítejte na Islandu!

Jak to vypadá, když vodopád neteče dolů, ale nahoru, viděli klienti domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka. Díky dobrovolnici Kristýně Ogrocké měli možnost vidět i další krásné scenérie Islandské krajiny. Mimo to přinesla také ochutnat typickou islandskou buchtu, která všem moc chutnala. Poté ještě dobrovolnice přečetla úryvek z knížky o turistice na Islandu.

   

18. 10. 2018

Turecká abeceda a pravé turecké meruňky

Jak se řekne turecky ,,Dobrý den, děkuji" a jak se vyslovují některá nám neznámá písmena turecké abecedy, si mohli klienti služby ELIM Stonava vyzkoušet díky zahraničnímu dobrovolníkovi Tolunay. Kromě toho, že představil svou zemi docela dobře česky, měli klienti možnost si vyzkoušet meruňky sušené na sluníčku z meruňkové plantáže jeho rodiny, byly opravdu moc dobré. Příjemnou atmosféru pomohly vytvořit dobrovolnice z mobilní Kavárny u Lidušky. 

12. 10. 2018