„Stále mám co nabídnout"- podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt  realizován Asociací občanských poraden a jejími partnery, kterými jsou Občanská poradna Třebíč, OBČANSKÁ PORADNA Karviná (Slezská diakonie) a Centrum nové naděje si kladl za cíl poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu.