Spolu proti problémům

Projekt „Spolu proti problémům“ umožnil další rozvoj našich poradenských služeb a rozšíření stávající nabídky o fakultativní činnosti (vzdělávací akce, resp. besedy). Jejich prostřednictvím jsme mohli v potřebné míře instruovat občany našeho regionu, jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského klimatu. Myslíme si, že pouze člověk dostatečně informovaný, a tedy legislativně gramotný, může být rovnocenným partnerem veřejným i soukromým institucím, a pozitivně tak ovlivňovat dění ve společnosti.

Název projektu

Spolu proti problémům

Donátor

Schweizerische Eidgenossenschaft a Nadace partnerství

Středisko

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Celkový rozpočet projektu

722 698 Kč

Výše příspěvku donátora

614 293 Kč