Společné obědy zdravě

Díky Nadačnímu fondu Albert se uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI učili zdravě a samostatně vařit. Uživatelé se zdokonalili  nejen ve vaření, ale i ve vyhledávání a vymýšlení nových receptů, rozpočtování,nákupu, samotném vaření i vhodném stolování. Dále pak projekt podpořil uživatele, kteří se octili v existenční krizi.

Za rok trvání  projektu „Společné obědy zdravě“ bylo podpořeno 35 uživatelů služby Dům na půl cesty Timotei v získávání znalostí z oblasti zdravé výživy, a to formou pořádání společných obědů. Pozitivní zážitky při aktivitách tohoto dlouhodobějšího projektu posílili správné stravovací návyky uživatelů naší služby.

 „Projekt reaguje na problémové oblasti našich uživatelů. Jedná se především o situace,  kdy se uživatel ocitne bez jakýchkoliv finančních prostředků (např. po vyřazení z úřadu práce). Na zajištění základních potravin pro tyto uživatele nemá naše služba dostatek finančních prostředků, tito lidé se tak bohužel snaží zajistit si svou základní existenci formou trestných činů, což dále ohrožuje společnost i je samotné.“ popisuje Klára Maková, klíčová pracovnice služby.

Sociální pracovnice Andrea Klimešová doplňuje: „Mladí lidé, kteří k nám přicházejí po ukončení ústavní výchovy nemají nedostatečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nejsou schopni samostatně zajistit své běžné potřeby v oblasti stravování (tzn. neumí si nakoupit, vyhledat recepty, uvařit, atd.)“.

Společné obědy zdravě byly jednoznačně velmi vydařeným projektem, díky kterému naši uživatelé získali přehled o tom, co vlastně jedí a co by jíst měli. Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

Název projektu

Společné obědy zdravě

Donátor

Nadační fond Albert

Středisko

TIMOTEI Bruntál

Výše příspěvku donátora

40 000 Kč