Společné kroky k práci

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli podpořit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v nalezení a udržení práce.

Tento projekt pomohl našim uživatelům osvojit a posílit své schopnosti a dovednosti, pro získání a udržení práce.  Díky tomuto projektu jsme mohli realizovat cvičné interní i externí praxe, kde si uživatelé vyzkoušeli práci, která odpovídá jejich požadavkům a možnostem.  Účastnili se exkurzí, kde mohli uživatelé nahlédnout do reálného pracovního prostředí, a vytvořit si tak obrázek o otevřeném trhu práce.

Název projektu

Společné kroky k práci

Donátor

Moravskoslezský kraj

Středisko

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

Výše příspěvku donátora

200 000 Kč