S řidičákem k lepší budoucnosti!

Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění. Klienty střediska jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili výkon trestu.Převážná většina z těchto mladých lidí nemá dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo získat v Bruntále či jeho okolí práci. Samotné hledání práce je pro ně velmi demotivující, jelikož po několika neúspěších sami vidí, že možnost získat práci je pro ně v současném stavu nulová.

Finanční situace klientů je velmi špatná, převážná většina klientů pobírá sociální dávky, který jim vystačí pouze na zajištění stravy.Naděje na lepší budoucnost pro klienty však přišla, a to díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil celkem čtyři z nich v získání řidičského oprávnění. Prostřednictvím této podpory si tito uživatelé zvýší  svou kvalifikaci pro trh práce. Děkujeme!