Projekt „Šťastné dětství“

Projekt Šťastné dětství je zaměřen na zlepšení přístupu a kvality zdravotních a sociálních služeb v oblasti sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku. Prostřednictví zavedení nových terapeutických metod a proškolení pracovníků střediska LYDIE Český Těšín a střediska SALOME Bohumín budou moct pracovníci těchto zařízení poskytovat podporu celé rodině pomocí metod, které u nás nejsou příliš známé, ale mají za sebou velký úspěch.

Jednou z metod je Feldenkraisova metoda. Jde o uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb v procesu učení. Jedná se o nerehabilitační metodu, kterou je možné ale v rehabilitaci využít. Fyzioterapeutka střediska LYDIE Český Těšín v současné době navštěvuje workshopy v Německu.

U dětí, které mají narušen způsob vnímání svého těla a vytváření pohybů, lze právě využít jednu z cest Feldenkraisovy metody – Funkční integraci (FI).  Pomocí lekcí FI, lze chybějící proces organického učení znovu navodit.

Další metodou je Interakční terapie Romany Straussové (Open Therapy of Autism), která působí v Praze v Centru pro terapii autismu (CTA). Lidé s autismem působí pro mnoho lidí nevypočitatelně a nepřizpůsobivě. Tato intenzivní terapie, ve které se pracuje ze začátku systémem práce 1 terapeut na 1 dítě, vychází z behaviorálních přístupů a je zaměřena na práci s úzkostí, rozvoj komunikace, nácvik hry, zvládnutí problémového chování, vede ke schopnosti sdílet s ostatními ad. Podstatou je především pomoc dětem s autismem rozumět lépe našemu světu.

Projekt probíhá od dubna 2015 do dubna 2016 a kromě vzdělávání pracovníků bude zahrnovat také osvětu v zavádění nových metod. V rámci projektu se budou konat tematické workshopy, besedy pro rodiče i odbornou veřejnost, závěrem se uskuteční konference pro širší veřejnost.

 

Podpořeno z programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Norské fondy.
Podpořeno grantem z Norska.
Supported by grant from Norway.
www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.cz

Datum zahájení: 15. 4. 2015
Ukončení projektu: 30. 4. 2016
Celkové náklady: 1 284 850 Kč
Prostředky Norských fondů: 971 880 Kč