Projekt JARMILA

Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti. Cílem projektu bylo pomoci této početné rodině s úhradou ortodontické léčby Jarmily. Navržená léčba je pro Jarmilu důležitá, v případě neléčení hrozí v pozdějším věku zdravotní komplikace. Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.