LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Středisko: SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Výše příspěvku donátora: 50 000 Kč


Jaký smysl má projekt a jaké výsledky přinesl?
Díky podpořenému projektu sociální služba domova pro seniory zakoupila kompenzační pomůcky pro seniory. Zdravotní stav seniora v důsledku stáří a různých onemocnění vyžaduje speciální péči s užitím různých kompenzačních pomůcek a zařízení.
V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží při každodenní sociálně ošetřovatelské péči o seniora. Došlo k zakoupení sedátek do sprch, které byly namontovány do sprch, dále byly zakoupeny vaničky pod hlavu pro zlepšení komfortu mytí vlasů na lůžku, protiskluzové podložky jsou bezpečnostním opatřením proti uklouznutí ve sprše, vaně či koupelně. Zakoupené antidekubitní trubicové matrace preventivně působí na tělo ležícího seniora, zabraňují vzniku dekubitu a to díky roznášecí schopností, která rozkládá váhu těla a výrazně uvolňuje tlaky na zatížených místech.
Využíváním zakoupených kompenzačních pomůcek dochází k zachování a posílení schopností seniora, pomůcky umožňují klientovi důstojně a kvalitněji žít a v neposlední řadě dochází i k udržení samostatnosti při běžných denních činnostech.
 Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory