Kvalitní život i v nemoci

Tak zní název projektu, který byl dokončen k 31.12. 2016 v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

    

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Kvalitní služba i v nemoci zkvalitnil služby střediska SILOE Ostrava, který zahrnuje tři sociální služby: Centrum denních služeb, Odlehčovací službu a Domov se zvláštním režimem. Projekt zahrnoval rekonstrukci vnitřních prostor budovy a rovněž komplexní úpravu přilehlé zahrady. Celá rekonstrukce je financována z projektu Švýcarsko–české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Projektový záměr byl vypracován Slezskou diakonií v roce 2011 a v říjnu 2012 byl projekt schválen ministerstvem financí v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Po splnění všech administrativních podmínek, vyhlášení a zrealizování veřejných zakázek, provedení projektové dokumentace, vzdělávání pracovníků v nových metodách apod. došlo na zahájení nejdůležitější části projektu – samotné stavby. Veřejnou zakázku vyhrála stavební společnost Beskydská stavební, a.s., která v říjnu 2014 přebrala staveniště. Hlavní stavební práce začaly v únoru 2015. Stavba byla ukončena v listopadu 2015. První uživatelé Domova se nastěhovali k 11. březnu 2016. V celém středisku SILOE Ostrava pracuje 18 pracovníků v přímé péči, dalších pět pracovníků na pozicích sociálních pracovníků, řidiče, údržbáře a uklízeček. Náklady na rekonstrukci činily 31 155 000 Kč. Díky další získané podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce byl projekt prodloužen do prosince 2016 a provádějí se další investice do objektu, realizuje se celková rekonstrukce přilehlé zahrady, dokupuje se další vybavení apod.

 

 

 

 

 

 

 

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu nepřetržitě po celý den v průběhu celého kalendářního roku pro 12 uživatelů. Pobytová odlehčovací služba přináší odlehčení rodinám a pečujícím tím, že na předem stanovenou dobu převezme péči o seniora. Ambulantní centrum denních služeb přispívá k udržení stávajících schopností a soběstačnosti uživatele. Odlehčovací služba přináší odlehčení pečujícím. Hlavním cílem všech našich poskytovaných služeb je zajistit odbornou a důstojnou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Snažíme se o to, aby se uživatelé u nás cítili bezpečně a současně prožívali své stáří s ohledem na možnosti aktivně, a také udrželi kontakt se svými blízkými.

Jsme přesvědčeni, že prostředky, které byly investovány do rekonstrukce, se zúročí ve zvýšené kvalitě života lidí, jež vstupují do své poslední životní etapy. Díky tomuto projektu a lidem, kteří zajišťují odbornou a lidsky důstojnou péči, mohou senioři prožít tuto etapu svého života v prostředí, které respektuje jejich potřeby a přání.

Lenka Waszutová

Kontakt:
Mgr. Lenka Waszutová MBA, tisková mluvčí,

l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619

Ve dnech od 26. – 29. 9. 2016 se pracovníci Slezské Diakonie účastnili služební cesty do Švýcarska v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, projektu „Kvalitní život i v nemoci“. V průběhu cesty navštívili několik pobytových sociálních zařízení, poskytující služby seniorům, kteří vyžadují pomoc a podporu při péči o svou osobu. Jednalo se o diakonická zařízení Residenz Neumünster Park (domov s pečovatelskou službou, centrum denních služeb, odlehčovací služba, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) a Pflegeheim Rehalp (zařízení hospicového typu, domov pro seniory). Dále pracovníci navštívili Zentrum Sonne (domov se zvláštním režimem), které získalo akreditaci za poskytování péče dle Dr. Böhma. Klienti těchto zařízení byli senioři, senioři s demencí, osoby s duševním onemocněním (schizofrenie, deprese) aj. Cesta byla pro pracovníky velmi přínosná. Švýcarsko patří k nejbohatším světovým státům, což se odráží na vybavení jednotlivých služeb, ale také na výši úhrad a systému financování. Silná tradicí dobrovolnictví ve Švýcarsku je spojená se sociální prestiží a statusem, proto ve všech zmíněných zařízeních nebyla i dobrovolníky nouze. Síť pobytových sociálních služeb v oblasti péče o seniory je zde rozsáhlá. Momentálním trendem je podpora terénních a ambulantních služeb, tak aby mohli senioři co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Nulové pořadníky žadatelů o službu toto jen potvrzují.

Chtěli bychom tímto poděkovat za možnost účastnit se této pracovní cesty a za všechny podnětné informace díky ní získané.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Švýcarsko–české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“ je zaměřen na rekonstrukci budovy na ulici Rolnická, Ostrava Nová Ves a zároveň rozšíření nabídky sociálních služeb o Domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti.

Projekt byl zahájen v říjnu 2012. Prvním krokem byla služební cesta pracovníků zodpovědných za projekt do Švýcarska, kde jsme načerpali nové zkušenosti v oblasti péče o osoby s poruchami paměti.

Bylo schváleno prodloužení projektu do 31.12. 2016 z důvodu rekonstrukce zahrady a krčku budovy.

 

Únor 2015    3. NP - Půdní prostory před rekonstrukcí

 

 

Březen 2016

 

Zveme Vás na malou procházku časem. Prezentace průběhu rekonstrukce naleznete ZDE

 

Rekonstrukce budovy na ulici Rolnická 55

Nyní za sebou máme rekonstrukci větší části objektu a nového Domova se zvláštním režimem v 3 NP, který byl pro klienty otevřen 10. 3. 2016. Kapacita byla okamžitě naplněná. Díky CH finanční podpoře, za kterou jsme velmi vděčni, máme před sebou ještě rekonstrukci zahrady a krčku budovy. Dále modernizaci vybavení zrekonstruovaných prostor pobytové odlehčovací služby v 1NP budovy.

Projekt byl zahájen v říjnu 2012. Od té doby uběhla již spousta dní a měsíců tvrdé práce, ale i zaslouženého odpočinku, dny plné smutku, ale i radosti, dny naplněné pocitem bezmoci, ale i naděje. Děkujeme všem klientům, jejich rodinám, veřejnosti i pracovníkům za dostatek trpělivosti. Pevně věříme, že výsledek bude stát za to.

Marta Machová, vedoucí střediska SILOE Ostrava.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Kvalitní život i v nemoci

Projekt „Kvalitní život i v nemoci“ je zaměřen na rekonstrukci budovy na ulici Rolnická, Ostrava Nová Ves a zároveň rozšíření nabídky sociálních služeb o Domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti. Projekt byl zahájen v říjnu 2012. Prvním krokem byla služební cesta pracovníků zodpovědných za projekt do Švýcarska, kde jsme načerpali nové zkušenosti v oblasti péče o osoby s poruchami paměti.

Další etapou bylo vyhlašování veřejných zakázek a vzdělávání pracovníků v nových metodách přístupu k osobám s poruchami paměti. Formou přednášek jsme seznamovali širokou veřejnost s projektem. V současnosti jsme před vyhlášením podstatné veřejné zakázky na provedení stavby. Schválené dokončení projektu je v termínu březen 2016.

Návrh vizualizace ke stažení zde.