KARMEL - integrační program

Díky finanční podpoře z příspěvku nadace Generace 21, Moravskoslezského kraje a jednotlivých dárců, mohl i pro rok 2017 pokračovat projekt na podporu integrace osob přesídlených z Iráku, které se postupně v únoru a březnu roku 2016 přesídlily na těšínské Slezsko. Slezská diakonie zajišťovala asistenci třinácti jednotlivcům, z toho 4 dětem a jedné seniorce. Již počátkem roku se podařilo zapojit do pracovního procesu 6 dospělých osob, z nichž dva manželské páry našly uplatnění ve Slezské diakonii, kde pracovaly na pozici pomocník/pomocnice v úklidu. Jednalo se o pracovní pozice dotované Úřadem práce. Další mladý muž po několika pracovních stážích nastoupil do provozu v Třinci ve firmě Strojírny a stavby, a.s. kde pracuje na pozici pomocný truhlář. Bylo pozitivní, že našel uplatnění v profesi, kterou se živil v Iráku. Další jedinec nastoupil na dohodu do restaurace rychlého občerstvení, kde byl ale kvůli zdravotním komplikacím po měsíci nucen skončit. Do konce února 2017 také dobíhal intenzivní kurz českého jazyka, který byl od března 2016 vyučován zaměstnanci Slezské diakonie. Tento kurz byl doplňován integračními semináři pro lepší orientaci v českém prostředí. Paralelně v průběhu celého roku byla realizována podpora osobní asistence při návštěvách úřadů, potencionálních zaměstnavatelů a lékařů, kde kvůli jazykové bariéře byla nezbytná asistence pracovníka Slezské diakonie. Součástí podpory bylo rovněž zprostředkování kontaktů na českou společnost, kdy proběhlo několik volnočasových aktivit a výletů, kterých se účastnili převážně farníci z místní ŘKC farnosti, kde si celá skupina vybudovala zázemí a přátelské vztahy.

 

 

 


 

      Zpravodaj KARMEL ke stažení níže

         4. číslo - prosinec 2016 ZDE

         3. číslo - srpen/září 2016 ZDE      v anglickém jazyce ZDE

         2. číslo - červen/červenec 2016 ZDE      v anglickém jazyce ZDE

         1. číslo - květen 2016 ZDE         v anglickém jazyce ZDE

 

 

 

 

 

 

         Život a tradice v Iráku

         článek ke stažení ZDE

 

 

 

Paní Samíra z Integračního programu Karmel se s námi podělila o svůj recept a uvařila velmi chutné a zvláštní jídlo, kde se skořice používá i jinak, než jen ve sladkém jídle a máme tak možnost si rozšířit i naše kulinářské obzory. Velmi zajímavé a podnětné je ale také poděkování po jídle. V Iráku lidé děkují slovy: Ať jsou tvoje ruce požehnané. – A paní hospodyně k tomu dopoví: Pro tvé dobro / Pro vaše dobro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARMEL - integrační program

Na přelomu ledna a února tohoto roku byla prostřednictvím pastora Bohuslava Wojnara ze sboru Apoštolské církve v Českém Těšíně oslovena Slezská diakonie se žádostí o spolupráci na procesu integrace několika desítek iráckých křesťanů, kteří do České republiky uprchli před násilím ze strany islamistických skupin. Po vyjádření podpory tomuto úsilí ze strany Slezské církve evangelické, a. v., která je zřizovatelem Slezské diakonie, se tak SD stala partnerem unikátního projektu Nadačního fondu Generace 21, který s podporou vlády České republiky a s finančním zajištěním ze strany britského fondu Barnabas a mnoha jednotlivých dárců usiluje o záchranu celkem 153 iráckých křesťanských uprchlíků a jejich integraci do společnosti v několika regionech ČR.

V noci z 19. na 20. února 2016 přijela do školicího střediska Karmel ve Smilovicích první skupina křesťanských uprchlíků skládající se ze 14 osob: 4 dětí a 10 dospělých. V neděli 20. března tuto skupinu doplnili další zachránění Iráčané: rodiče se 4 dětmi. Všichni tak na Těšínsku našli svůj nový domov.

Péči o křesťanské uprchlíky Slezská diakonie realizuje prostřednictvím svých zaměstnanců, externích spolupracovníků a dobrovolníků. Ti se starají především o výuku českého jazyka, duchovní podporu, asistenční služby, tlumočení, koordinaci dobrovolnictví a dárcovství. Tato služba by byla nemyslitelná bez zapojení sborů několika křesťanských církví (mj. Slezské církve evangelické, a. v., Apoštolské církve, Církve bratrské či Římskokatolické církve) a křesťanských organizací (Křesťanské společenství, z. s., českotěšínská místní skupina České evangelikální aliance aj.). Společným cílem všech je podpořit a napomoci integraci křesťanských uprchlíků z Iráku do české společnosti včetně jejich uplatnění na trhu práce.

Více informací o tomto projektu naleznete v odkazu níže.
http://uprchlicikoor.wix.com/karmel