"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt

Vstupní část projektu finančně podpořil Moravskoslezský kraj částkou 800.000 Kč,
z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Z dotace Moravskoslezského kraje byla pořízena architektonická studie a následně stavební projektová dokumentace

"Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením- KARMEL v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm".

Zbývající částka bude použita na zahájení stavebních úprav
- vybudování přístavby výtahu a úpravu 3 koupelen na bezbariérové.
Období realizace projektu: 1.6.2018 - 20.12.2019
Příjemce dotace, investor: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín

Více zde