Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří se rozhodnou věnovat kousek svého času ve prospěch druhých lidí bez nároku na finanční ohodnocení.

"Dobrovolníci nejsou placeni - ne proto, že by byli bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení."

 

Programy Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově:

Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie:

Dobrovolníci u jiných organizací:

 • Dobrovolníci u lidí s mentálním a tělesným postižením (Harmonie, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením v městě Krnově a chráněné bydlení v Městě Albrechticích, JINAK o.p.s. Osoblaha)
 • Dobrovolníci u seniorů (Domov pro seniory Krnov - oddělení klasického Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem, Domov pro seniory v Osoblaze) http://dpsosoblaha.cz/
 • Dobrovolníci v nemocnici u pacientů ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o. - oddělení interna v městě Krnově a lůžka sociální péče v Městě Albrechticích. V roce 2017 byl program rozšířen na oddělení NEUROLOGIE v městě Krnově

Dobrovolnictví potřebným lidem: dobrovolníci fungující přímo v rodinách u člověka se zdravotním postižením nebo v rodinách, kde podporují dítě v rozvoji školní zralosti (doučování, nácvik orientace,apod.).

Dobrovolníci pro jednorázové akce: jedná se o výjimečnou spolupráci dobrovolníka s centrem nejčastěji při organizování sbírkových akcí (např. Bílá pastelka), nebo při organizaci a účastí na akcích konaných Slezskou diakonií (Benefiční koncert, Abilympiáda Pardubice, apod.)

 

Rozhovor s panem Jardou o jeho cestě k dobrovolnictví, o jeho zkušenosti a inspiraci přináší Týdeník Region, ke stažení v pdf ZDE

Jak mohu jako DOBROVOLNÍK pomoci?

 • stanu se pro někoho kamarádem
 • budu chodit druhým předčítat z knížek nebo denního tisku
 • půjdu s někým na procházku, do kina nebo cukrárny
 • s menšími dětmi si můžu hrát nebo jim pomáhat v doučování do školy
 • budu si s někým vykládat nebo jen naslouchat tomu co mi říká
 • budeme se společně věnovat činnostem, které nás baví (plést, vařit, malovat, poslouchat hudbu, tančit)
 • mohu dělat cokoliv co baví mne i klienta, za kterým se rozhodnu chodit... důležité je, že budu chtít :-)


Další informace o působení Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově najdu na  FACEBOOKU, kde jsou také pravidelně aktualizovány fotky ze života dobrovolníků.


Odkaz na FB: 
https://www.facebook.com/dobrovolnicikrnov/?fref=ts

Dobrovolnické centrum propojuje sociální služby, zdravotnictví a osoby se sociálním znevýhodněním s veřejností, obyvateli a studenty města Krnova. Díky dobrovolníkům se sociální služby mohou více otevírat veřejnosti, podporuje se integrace osob, které jsou na soc. službách závislé. Dobrovolníci vnáší do služeb individuálnější přístup, přirozenější formu komunikace, interakci a svůj nový osobní element (energii, pohodu, radost ze života, uvolněnost, apod.).

"Tam, kde přinášíš radost a úsměv do života, děláš nejkrásnější věc na světě."

 

Co dobrovolnická činnost přináší samotnému dobrovolníkovi?

Novou životní zkušenost; poznání sebe sama; poznání druhých; poznání fungování sociálních služeb; nové přátele; sebedůvěru; samostatnost; odpovědnost; schopnost řešit různé situace; větší šance na trhu práce; novou životní, profesní i studijní orientaci;....

Dobrovolníkům je také zdarma poskytována pravidelná podpora pracovníkem Dobrovolnického centra a to formou skupinových i individuálních setkání (minim. 1x za tři měsíce). Každý měsíc jsou pro dobrovolníky zdarma organizovány kurzy zkušenými lektory a pracovníky sociálních služeb. Téma kurzů jsou např. vhled do dramaterapie, komunikace s lidmi s postižením, práce s lidmi s agresivním chováním, práce se seniory. Nebo tvořivé kurzy zaměřené na práci s keramickou hlínou, ubrouskovou techniku, drátkování a spousta dalších.

 

Co dobrovolnictví přináší organizacím a klientům?

Nové zkušenosti, nápady, kontakty, možnosti spolupráce; pomoc při realizaci nových projektů; obohacení; nový pohled; rozšíření spektra a kvality služby; přátelství; pochopení; naslouchání; bourání izolovanosti; společnost; pochopení; toleranci; ...

 

Pokud se chci stát dobrovolníkem

 • musím mít čistý rejstřík trestu
 • dobrý zdravotní stav a věk nad 15 let
 • pokud bych se chtěl stát dobrovolníkem v nemocnici, tak musím mít více jak 18 let

 

Kontakt

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově
Středisko BENJAMÍN, SPC N 454/54, 794 01 Krnov
K
ontaktní den: každé pracovní úterý od 13.00 do 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: dobrovolnicikrnov@slezskadiakonie.cz

web stránky: http://dobrovolnicikrnov.webnode.cz

odkaz na FB: https://www.facebook.com/dobrovolnicikrnov/?fref=ts


 

Veronika Židková

koordinátor Dobrovolnického centra
733 142 402