Název projektu: Mobilní kavárna U Lidušky 

Financováno z prostředků: Nadace rozvoje občanské společnosti ve výši 10 000 Kč. Dalšími pořadateli programu Tesco Stores ČR, a.s. a Nadační fond Tesco.  Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Doba realizace projektu: 23. 3. 2020 - 30. 11. 2020

 

Kavárna je pořádána ve střediscích sociálních služeb Slezské diakonie. Dobrovolníci zpříjemňují uživatelům sociálních služeb čas, který tráví celý den ve stejném prostředí. Kavárna není jen o tom uvařit si šálek horké kávy nebo čaje. Jejím hlavním přínosem je předání pozitivní energie, laskavosti a času těm, kteří to doopravdy potřebují. Díky projektu jsme mohli zajistit servis kávovarů, nakoupit drobné občerstvení a pomůcky. V době uzavření středisek v souvislosti s pandemií jsme realizovali a realizujeme videokavárny nebo kavárny na dálku, kdy naši dobrovolníci píšou klientům pohlednicové pozdravy, dopisy, nahrávají videa, pečou dobroty, posílají dárky a vždy přidáme horkou čokoládu, čajíky, džusy apod.

Kavárnu jsme takto realizovali např. v SAREPTĚ, domově pro seniory v Komorní Lhotce, EBEN-EZERU domově pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žukově, DUHOVÉM DOMĚ domově pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě nebo HOSANĚ domově pro osoby se zdravotním postižením v Karviné.

Název projektu: DOBROVOLNICTVÍ - dobro-volně

Financováno z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 18 400,- Kč

Doba realizace projektu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

DOBROVOLNICTVÍ - dobro-volně je ročním projektem, který nám podporuje realizovat dobrovolnickou službu na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec, p.o. Garantem projektu je samotná nemocnice. Dobrovolníci svou aktivitou zpříjemní pobyt klientů a sami se rozvíjí ve svých dovednostech. Dobrovolník vystupuje v roli tzv. společníka, s klienty si na oddělení povídá, předčítá z knih, doprovází klienta do bufetu, na procházky do místního nemocničního parku, apod. Realizují se také skupinové aktivity - tvořivé workshopy, hudební hodinky zpěvu, Mikulášské akce apod. Dobrovolníci jsou aktivní i v době uzavření oddělení z důvodu pandemie, např. šitím roušek, píši pozdravy, chystají občerstvení, zapojují se do akce na tvorbu adventní výzdoby celého oddělení apod. Díky projektu jsme mohli spolufinancovat činnost koordinátora dobrovolníků a nakoupit pomůcky pro dobrovolníky pro skupinové aktivity s klienty.

Název projektu: Mobilní kavárny U Lidušky a U Jarušky

Financováno z rozpočtu MSK, neivestiční dotací maximálně ve výši 72 500 Kč.

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt umožnil i přes pandemickou situaci v omezeném režimu realizovat volnočasové aktivity pro seniory prostřednictvím mobilních kaváren, jejichž program byl tvořen besedami, workshopy, videonahrávkami, apod.. Projekt vtáhl do zázemí sociálních služeb veřejnost prostřednictvím dobrovolnických činností. Projekt pro Kavárnu U Lidušky zafinancoval 130 hodin dohody koordinátora kavárny, pomůcky pro kavárnu nebo servis kávovarů.

 

Název projektu: Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost 2020

Financováno z rozpočtu MSK, a to maximálně ve výši 100.000 Kč.

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt podporuje fungování dobrovolnického centra Slezské diakonie. Díky projektu je možné zapojit v roce 2020 celkem do dobrovolnické služby min. 130 dobrovolníků. Dobrovolníci se mohou přímo či nepřímo věnovat uživatelům sociálních služeb a svou dobrovolnickou službou naplňovat poslání dobrovolnických programů, která spočívají v zlepšení psychosociálních podmínek uživatelů.

Díky projektu jsme mohli pořídit pomůcky pro přímou práci s dobrovolníky, materiál na výrobu drobného ocenění pro dobrovolníky, supervize, lektorné kurzu první pomoci pro dobrovolníky a efektivní komunikace pro koordinátory, zafinancovat dohody a mzdu pro koordinátora nebo jizdné pro dobrovolníky.

Mobilní kavárna U Lidušky

Název projektu: Mobilní kavárna U Lidušky 

Financováno z prostředků: Nadace rozvoje občanské společnosti ve výši 10 000 Kč. Dalšími pořadateli programu Tesco Stores ČR, a.s. a Nadační fond Tesco.  Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Doba realizace projektu: 23. 3. 2020 - 30. 11. 2020

 

Kavárna je pořádána ve střediscích sociálních služeb Slezské diakonie. Dobrovolníci zpříjemňují uživatelům sociálních služeb čas, který tráví celý den ve stejném prostředí. Kavárna není jen o tom uvařit si šálek horké kávy nebo čaje. Jejím hlavním přínosem je předání pozitivní energie, laskavosti a času těm, kteří to doopravdy potřebují. Díky projektu jsme mohli zajistit servis kávovarů, nakoupit drobné občerstvení a pomůcky. V době uzavření středisek v souvislosti s pandemií jsme realizovali a realizujeme videokavárny nebo kavárny na dálku, kdy naši dobrovolníci píšou klientům pohlednicové pozdravy, dopisy, nahrávají videa, pečou dobroty, posílají dárky a vždy přidáme horkou čokoládu, čajíky, džusy apod.

Kavárnu jsme takto realizovali např. v SAREPTĚ, domově pro seniory v Komorní Lhotce, EBEN-EZERU domově pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žukově, DUHOVÉM DOMĚ domově pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě nebo HOSANĚ domově pro osoby se zdravotním postižením v Karviné.

DOBROVOLNICTVÍ - dobro-volně

Název projektu: DOBROVOLNICTVÍ - dobro-volně

Financováno z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 18 400,- Kč

Doba realizace projektu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

DOBROVOLNICTVÍ - dobro-volně je ročním projektem, který nám podporuje realizovat dobrovolnickou službu na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec, p.o. Garantem projektu je samotná nemocnice. Dobrovolníci svou aktivitou zpříjemní pobyt klientů a sami se rozvíjí ve svých dovednostech. Dobrovolník vystupuje v roli tzv. společníka, s klienty si na oddělení povídá, předčítá z knih, doprovází klienta do bufetu, na procházky do místního nemocničního parku, apod. Realizují se také skupinové aktivity - tvořivé workshopy, hudební hodinky zpěvu, Mikulášské akce apod. Dobrovolníci jsou aktivní i v době uzavření oddělení z důvodu pandemie, např. šitím roušek, píši pozdravy, chystají občerstvení, zapojují se do akce na tvorbu adventní výzdoby celého oddělení apod. Díky projektu jsme mohli spolufinancovat činnost koordinátora dobrovolníků a nakoupit pomůcky pro dobrovolníky pro skupinové aktivity s klienty.

Mobilní kavárny U Lidušky a U Jarušky

Název projektu: Mobilní kavárny U Lidušky a U Jarušky

Financováno z rozpočtu MSK, neivestiční dotací maximálně ve výši 72 500 Kč.

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt umožnil i přes pandemickou situaci v omezeném režimu realizovat volnočasové aktivity pro seniory prostřednictvím mobilních kaváren, jejichž program byl tvořen besedami, workshopy, videonahrávkami, apod.. Projekt vtáhl do zázemí sociálních služeb veřejnost prostřednictvím dobrovolnických činností. Projekt pro Kavárnu U Lidušky zafinancoval 130 hodin dohody koordinátora kavárny, pomůcky pro kavárnu nebo servis kávovarů.

 

Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost 2020

Název projektu: Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost 2020

Financováno z rozpočtu MSK, a to maximálně ve výši 100.000 Kč.

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt podporuje fungování dobrovolnického centra Slezské diakonie. Díky projektu je možné zapojit v roce 2020 celkem do dobrovolnické služby min. 130 dobrovolníků. Dobrovolníci se mohou přímo či nepřímo věnovat uživatelům sociálních služeb a svou dobrovolnickou službou naplňovat poslání dobrovolnických programů, která spočívají v zlepšení psychosociálních podmínek uživatelů.

Díky projektu jsme mohli pořídit pomůcky pro přímou práci s dobrovolníky, materiál na výrobu drobného ocenění pro dobrovolníky, supervize, lektorné kurzu první pomoci pro dobrovolníky a efektivní komunikace pro koordinátory, zafinancovat dohody a mzdu pro koordinátora nebo jizdné pro dobrovolníky.