Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie

V rámci tohoto programu dobrovolníci podporují klienty sociálních služeb Slezské diakonie v oblastech pomoci lidem se zdravotním postižením, seniorům, sociálně slabým nebo při péči o děti, rodiny. Dobrovolníci se stávají kamarády dětí (z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, denních stacionářů atd.) a také společníky seniorů, kterým pomáhají a naslouchají (domovy, denní centrum atd.), společníky lidí s postižením, jsou oporou klientům při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech (denní stacionáře, domovy, sociálně-terapeutické dílny atd.).

Posláním programu Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie je zlepšení psychosociálních podmínek klientů sociálních a návazných služeb Slezské diakonie. Více informací k programu pro Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Osoblaha atd.:

http://dobrovolnicikrnov.webnode.cz/


Dobrovolnictví potřebným lidem

Dobrovolníci v rámci tohoto akreditovaného programu podporují děti ze sociálně slabého prostředí nebo děti se zdravotním postižením přímo v domácím prostředí. Dobrovolníci dětem prioritně pomáhají s učením a přípravou do školy nebo také chodí do knihovny, divadla - prostřednictvím různorodých aktivit podporují jejich kompetence nejen v oblasti vzdělávání.

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme v rámci Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína, Karviné, Třince, Jablunkova. 

Koordinátorka programu Dobrovolnictví potřebným lidem pro oblast Český Těšín, Třinec a Jablunkov Jana Kostková. 
tel.: 605 205 121, e-mail: pestouni.tc@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnictví v nemocnicích

Program si klade za cíl napomoci zlepšení psychosociálních podmínek pacientů/klientů ve 2 zdravotnických zařízeních: Nemocnice Třinec, p.o., a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (vč. odd. sociálních lůžek Město Albrechtice) rovněž s akreditací MV ČR. Dobrovolníci pravidelně navštěvují pacienty/klienty, aby si s nimi povídali, četli knížky, vzali je na procházku do nemocniční zahrady a dělali vše pro to, aby přispěli ke změně odlišného životního rytmu vyplývajícího z chodu nemocnice. Prostor se zde otvírá pro skupinovou dobrovolnickou službu, v rámci kterých dobrovolníci (nebo i větší počet) připravují skupinové aktivity (ručně vyráběné dekorace, čtecí nebo pěvecké a hudební kluby, odpoledne zaměřené na vzpomínání dávných časů atd).

Více informací k programu pro Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Osoblaha atd.:

http://dobrovolnicikrnov.webnode.cz/.