SPOKO Pobeskydí

Ilustrační obrázek

Cílem projektu je posílit roli a kompetence komunit i místních aktérů při řešení sociálního začleňování, sociálních problémů a potřeb komunity i jedinců a rozvinout sociální práci a podporu potřebným ohrožených sociálním vyloučením v území, a to v souladu s potřebami jednotlivých obcí a mikroregionů.

Název projektu: SPOKO Pobeskydí
Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000039
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_008
Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)
Realizátor projektu: MAS Pobeskydí
Partneři projektu: Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú., MEDICA Třinec, z.ú. Slezská diakonie

Od ledna 2023 realizuje MAS Pobeskydí společně s partnery tříletý projekt SPOKO Pobeskydí, který byl podpořen dotací ve výši cca 12 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt reaguje na řadu výzev, které jsou před námi. Obyvatelstvo stárne a zvyšuje se počet seniorů, kteří na jednu stranu potřebují pomoc a na druhou stranu disponují životními zkušenostmi, které může místní komunita využít. Přibývá mladých rodin s dětmi, i ony mají své potřeby a chuť se zapojit. Skrytým problémem je rostoucí izolace a sociální vyloučení některých osob i celých rodin. Lidé se dostávají do nepříznivých životních situací, se kterými si neví rady. Jsou to mezi jinými rodiny, které pečují doma o nemohoucí příbuzné nebo opuštěné seniory, a vícečetné rodiny. Naštěstí v území působí řada organizací, spolků i jednotlivců, kteří mají co nabídnout a mohou ostatním pomoct. Cílem projektu je tyto lidi a organizace vzájemně propojit a využít tyto výzvy k posílení obcí a jejich obyvatel v Pobeskydí. Výzvou projektu je také otestování nových způsobů práce s komunitou a rozvinutí terénní sociální práci a otevření i tabuizovaného tématu péče o umírající.

Klíčové aktivity projektu:

  •  Posílení role komunity – Klíčová aktivita je přímo zaměřená na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob z cílových skupin
  •  Koordinace a síťování – tato aktivita se zaměřuje na koordinaci všech klíčových aktivit, dílčích komunitních aktivit a programů a průběžné předávání informací o průběhu, výsledcích projektů místních aktérů i veřejnosti a dále sběru dat na území MAS
  • Rozcestník pro potřebné – aktivita zajištěna sociálními pracovníky (Slezská diakonie a Adámkova vila), kteří primárně rozvíjejí sociální práci v přirozeném prostředí a dále aktivity směřující k informovanosti o potřebách osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a aktivity k podpoře pečujícím (workshopy a svépomocné skupiny pro pečující)
  • Paliativní péče – Klíčová aktivita reaguje na potřebu zajištění informovanosti a podporu pro rodiny a osoby pečující o pacienty v terminálním stadiu nemoci prostřednictvím koordinátora paliativní péče, který poskytne rodinám organizační a psychickou podporu.

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Pobeskydí.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Adamčíková, e-mail: kp.pobeskydi@slezskadiakonie.cz
Více informací a aktuální aktivity k projektu zde: 

 

 

                           

                                                       

Fotogalerie