Škola základ života – podpora dětí v Indii

Podpoř dítě v Indii – daruj vzdělání – daruj budoucnost.

Děti z nejchudších vrstev společnosti touží po vzdělání, ale jejich rodiče je v tomto snu nemohou plně podpořit. My ano!

Slezská diakonie přináší ve spolupráci s organizací Jesus Mercy Home Association  Motherland Missionary Movement (JMHA) projekt Škola základ života – podpora dětí v Indii.

Děti jsou těmi nezranitelnějšími v kterékoliv společnosti. Zároveň jsou její budoucností. Děti, kterým chceme společně s Vámi pomoci, patří k těm nejzranitelnějším vůbec. Jsou to děti z nejchudších vrstev indické společnosti. Většina dětí pochází z vesnice Sangitapatti ve venkovském okrese Salem v nejjižnějším státu Inide – Taml Nadu.

Příběh každého z nich je unikátní, a přesto se v mnohém podobají.

Jsou to děti, které se narodily do těch nejchudších rodin. Ačkoliv byl kastovní systém v Indii již dávno oficiálně zrušen, v reálném životě stále tvoří nepřekonatelné bariéry. Rodiče těchto dětí v drtivé většině nemají vzdělání a živí se těmi nejpodřadnějšími pracemi. Sháněním práce a obživy pro rodinu tráví veškerý čas a nezbývá jim tedy prostor pro péči dětí a rozvoj jejich vzdělání. Některé děti nemohou ve svých rodinách vůbec zůstávat a jsou odkázány na sirotčince a dětské domovy. Tyto děti touží po vzdělání a lepším životě. Ačkoli by je rodiče rádi podpořili, nedaří se jim to. Jednak nemají čas a bez základního vzdělání ani potřebné kompetence.

 

 

 

 

Lidé z JMHA se jim v tom snaží pomoci. Vytvořili dva projekty pro podporu vzdělávání a zlepšení života těchto dětí – dětský domov a odpolední péči pro děti.
•    Odpolední péče je určena pro děti, kterým jsou rodiče schopni zajistit bezpečný domov a základní péči. Děti po skončení vyučování přijdou do střediska, kde jim pracovníci pomohou s domácími úkoly, s doučováním, společně s dalšími dětmi tráví volný čas v bezpečném prostředí. Děti dostanou teplou večeři a na noc se vracejí domů.
•    Dětský domov je určen dětem, kterým jejich rodiče nejsou schopni zajistit ani tu základní péči, nebo které rodiče nemají. Děti zde bydlí, dostávají veškerou stravu, oblečení a potřebnou péči, včetně podpory vzdělávání a osobního rozvoje.

Prostřednictvím tohoto projektu můžete těmto dětem pomoci i vy! A to hned několik způsoby.
Můžete se stát pravidelným dárcem a podporovat konkrétní dítě v programu odpolední péče nebo dětském domově nebo přispět libovolnou částkou do veřejné sbírky.

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte se obrátit na koordinátorku projektu Veroniku Raszkovou: v.raszkova@slezskadiakonie.cz

Dávat znamená šířit lásku bez podmínek, očekávání a hranic. (G. G. Jampolsky)
„…cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.“ Bible, Matouš 25, 40

 

 

 

 

Jesus Mercy Home Association

Činnost Slezské diakonie je Vám jistě z Vašeho okolí známá. Kromě poskytování sociálních služeb je Slezská diakonie aktivní také na poli mezinárodním, například členstvím v mezinárodních organizacích jako byla Světová asociace městských misií (AGRM). Na této platformě se setkávají poskytovatelé křesťanských sociálních služeb z celého světa, vzájemně se sdílení a podporují a usilují o společný růst. JMHAMMM je také členem této platformy a oslovila Slezskou diakonii o pomoc s hledáním drobných dárců, kteří by podporovali jednotlivé děti pravidelnou částkou.
Jesus Mercy Home Association je křesťanskou organizací působící ve státě Tamil Nadu, která usiluje o pozitivní změnu v životech lidí v jižní Indii. Vedle programů na podporu dětí z nejchudších kast společnosti zajišťují praktické vzdělávání dospělých, péči o osoby trpícími leprou, péči o seniory, nemocnici a zdravotní péči a také péči duchovní a misijní. Více na www.jmhammm.com.