Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii

Délka čtení: 2 min., 7 sec.
Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii

Projekt Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii navazuje na pilotní aktivity v této oblasti...

Projekt Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii navazuje na pilotní aktivity v této oblasti v předchozím období a věnuje se podpoře studentů posledních
ročníků a absolventů vzdělávání v rámci speciálních škol Slezské diakonie. Tranzitní program
nabízí individuální provázení končícímu studentovi/absolventovi v období přechodu ze školy
do dospěláckého života a to se zaměřením na sociální začleňování i začlenění na trh práce.

Konzultant tranzitního programu spolupracuje se školou, studentem i jeho
rodinou a hledají společně cesty, jak co nejlépe využít příležitosti, možnosti přicházející v dospěláckém
životě ve vztahu k potenciálu konkrétní osoby. Praktická spolupráce probíhala kvůli protiepidemiologickým
opatřením v pandemii covidu na pracovištích škole Slezské diakonie v Českém Těšíně, Ostravě, Karviné a Bohumíně v období
od září do prosince 2021. Celkově byl projekt realizován v období únor-prosinec 2021.

V projektu bylo zapojeno 5 osob se zdravotním postižením, které absolvovaly
praktickou školu Slezské diakonie. Každá osoba získala individuální podporu v rozsahu 20 hodin.
S jednou zapojenou osobou se podařilo zrealizovat pracovní praxi v kuchyni domova pro seniory Nový domov v Karviné, která
vyústila v pracovní uplatnění a významný životní posun pro zapojenou klientku tranzitního programu.
Další dvě osoby absolvovaly pracovní exkurzi v mateřské škole v Ostravě, kde proběhla krásná setkání s dětmi i pedagogy.
Obě strany se tím mohly nesmírně obohatit.

V závěru projektu měly všechny zapojené osoby možnost uskutečnit plánovací
moderované setkání s využitím metody MAPA (plánování zaměřené na člověka), kde prodiskutovaly svou další životní
cestu, roli podporujících osob, své plány, sny a příležitosti i překážky, které se v jejich životě objevují.

Přestože byla realizace projektu Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii
negativně ovlivněna pandemickou situací v ČR, podařilo se za krátkou dobu dosáhnout pozitivních změn v životech
několika mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, což potvrdilo předpoklad o vhodnosti tranzitního programu
pro speciální školství.

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje.