Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii II

Délka čtení: 4 min., 22 sec.
Účastník projektu

Projekt cílí na řešení problematiky přechodu mladých lidí se zdravotním postižením ze školy, zejména pak do pracovního života v rámci uplatnění na trhu práce nebo využití sociálních služeb zaměřených na nácvik dovedností pro práci a běžný život.

Název projektu: Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii II

Termín realizace: 1.1.2022 - 31.12.2022

Projekt Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii II navazuje na aktivity v této oblasti v předchozím období a věnuje se podpoře studentů posledních ročníků a absolventů vzdělávání v rámci speciálních škol Slezské diakonie.
Tranzitní program nabízí individuální provázení končícímu studentovi/absolventovi v období přechodu ze školy do dospělého života, a to se zaměřením na sociální začleňování i začlenění na trh práce.
Spolupráce probíhala od ledna do prosince 2022.
Do projektu bylo zapojeno 7 studentů posledního ročníku středních speciálních škol Slezské diakonie. Jednalo se o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let.
Po konzultacích s vedením speciálních středních škol byli nominováni vhodní kandidáti na školách v Ostravě a v Bohumíně. Střední škola v Českém Těšíně spolupracovala v rámci tranzitního programu s Univerzitou Palackého v Olomouci a nebyli zde tedy studenti, s kterými bychom zahájili spolupráci. Střední školu Slezské diakonie v Karviné jsme neoslovili s nabídkou tranzitního programu z důvodu absence návazné služby po skončení projektu. V Karviné totiž sociální služba Rút – sociální rehabilitace má vymezenou cílovou skupinu pouze na duševně nemocné klienty. Na školách v Ostravě a v Bohumíně proběhly úvodní skupinové prezentace pro vhodné kandidáty, jejich rodinné příslušníky a učitele škol.
V rámci projektu bylo podpořeno 7 osob. 2 studenti byli ze Speciální střední školy v Ostravě a 5 studentů bylo ze speciální střední školy v Bohumíně.
Celkem získaly osoby se zdravotním postižením 250 hodin individualizované podpory, z toho 6 studentů získalo více než 30 hodin individuální podpory stanovenou v indikátorech projektu. Specifikem tranzitního programu v rámci projektu je vyzkoušet možnosti podpory i pro osoby s těžším a kombinovaným postižením. Rozsah postižení a z toho vyplývající možnosti na vykonání pracovní praxe byl u jednotlivých zapojených osob různý.
Na základě vzájemné spolupráce v tranzitním programu absolvovalo 6 osob pracovní praxe na otevřeném trhu práce mimo budovu školy. Praxe byly zaměřeny na výkon rozmanitých pracovních činností – pomocná síla při úklidu pokojů v hotelu, skartování dokumentů v knihovně či v kanceláři, příprava a provedení aktivizačního odpoledne pro seniory v domově důchodců, příprava a provedení hudebního programu pro děti v MŠ, pomocné práce v kuchyni hotelu, pomocné práce v cukrárně.
Jeden ze studentů vykonal pracovní praxi přímo ve škole, a to z důvodu jeho zdravotního a psychického stavu. Jednalo se o studenta, který psychicky špatně reaguje na jakoukoli změnu známého prostředí. Připravil a uspořádal pro své spolužáky a učitele diskotéku.
Kromě individuální práce s podporovanými osobami docházelo pravidelně i ke skupinovým setkáním. Právě u osob s těžším postižením se v průběhu spolupráce osvědčilo motivovat a podpořit je k absolvování praxí mimo bezpečné území školy tím, že jsme pracovali ve skupině. Studenti se tak cítili jistěji a podpořili se v této nové pracovní zkušenosti navzájem. V rámci skupinové práce studenti nacvičovali např. kancelářské práce, krájení ve cvičné kuchyni, nácvik chystaných výtvarných a hudebních aktivit pro seniory či děti.
Dalším skupinovým setkáním byla prezentace o průběhu proběhlých praxí pro spolužáky ve škole. Zapojení studenti si s pomocí a podporou konzultanta připravili prezentaci složenou z fotografií z praxí a sdíleli své zkušenosti z průběhu tranzitního programu spolužákům.
U 6 osob byl v rámci skupinového setkání zpracován závěrečný plán dalšího směřování s využitím metody MAPA (plánování zaměřené na člověka).
Během spolupráce se studenty se podařilo u nich dosáhnout nových zkušeností, dovedností a pozitivních změn.
Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022.