Projekty KSS 5/2022

Délka čtení: 1 min., 7 sec.
Ilustrační obrázek

Cílem těchto projektů je podpora pracovníků Slezské diakonie v získání nových dovedností a znalostí v oboru.

Oba tyto projekty jsou podpořen v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022. 

 


 

Název projektu: O.T.A. Cesta porozumění

Období realizace: leden – prosinec 2022

Slezská diakonie realizuje díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb (KSS 5/22) akreditované vzdělávání v metodě Open Therapy of Autism. Absolvováním akreditovaného vzdělávání v rozsahu 80 hodin získají pracovníci služeb ambulantní a terénní sociální služby sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nové kompetence, které povedou k efektivnější podpoře dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Pracovníci budou umět po absolvování výcviku předat nabyté zkušenosti i pečujícím osobám tak, aby i jim zprostředkovali možnosti podpory a komunikace se svými blízkými s PAS. Dojde tak k podpoře nejen uživatelů sociálních služeb, ale celých rodinných systémů.

Výše poskytnuté dotace: 100 000,- Kč
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 25.000,- Kč