Projekty KSS 2/2023

Z průběhu projektu

Díky programu Moravskoslezského kraje na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 se nám podařilo provést opravy na některých našich střediscích.

Veškeré tyto projekty byly realizovány díky poskytnuté dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023, kód dotačního titulu: KSS 2/23 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav.

 

 

Název projektu: Kvalitní a bezpečné zázemí střediska Benjamín

Výše dotace MSK: 300 000 Kč

Zodpovědná osoba: Mgr. Veronika Žídková

Cíl projektu byl rozdělen do oblastí:

1)    Zkvalitnit vybavení výdejny stravy, aby odpovídalo hygienickým a bezpečnostním standardům. Modernizovat vybavení výdejny stravy v denním stacionáři BENJAMÍN Krnov.

2)    Pořídit toaletní sprchovací bidety, které zajistí důstojnou a kvalitní očistu intimních partií po výkonu fyziologické potřeby.

3)    Pořídit transportní plachetky – vaky pro přesun imobilních osob, pro zajištění změny polohy v průběhu dne.

Projekt reagoval na nevyhovující stav výdejny stravy, jejíž vybavení již zcela nevyhovovalo současným hygienickým a bezpečnostním standardům. Kuchyňské spotřebiče byli již na hranici své životnosti. Modernizací výdejny a jídelny stravy došlo k úspoře provozních nákladů, úspoře času a usnadnění obsluhy. Vybavení je z odolnějších materiálu, čímž je prodloužena jejich životnost; materiály nabízí snadnější údržbu a splňují vyšší hygienické požadavky.

V další části realizovaného projektu jsme se zaměřili na nedostatečně zajištěné zázemí zajišťující osobní hygienu, mobilitu a změnu polohy u osob s tělesným postižením v průběhu dne. Z projektu bylo pořízeno 13 transportních vaků a 4 sprchovací toaletní bidety.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, Konta Bariéry a Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle.

 

Název projektu: ARCHA opravená a lépe přístupná

Výše dotace MSK: 300 000 Kč

Zodpovědná osoba: Mgr. Radka Čapková

Na konci roku 2023 jsme díky projektu podanému na Moravskoslezský kraj mohli provést všechny tyto níže uvedené úpravy:
1. Oprava dvou poničených příček. Příčky byly poškozeny jednak působením času a jednak taky působením některých našich klientů
2. Zvětšení a rozšíření zárubní dveří - v souvislosti s opravou příček jsme zároveň přistoupili k rozšíření zárubní dveří tak, aby byly lépe uzpůsobeny případnému imobilnímu klientovi
3. Dispoziční změna kuchyňské linky v jednom bytě - díky tomu je kuchyňka lépe přístupná jak pro klienty, tak i pro pracovníky, kteří klientům dopomáhají při nácvicích vaření
4. Výměna dvou poničených dveří
5. Výměna poškozeného a špatně funkčního okna – okno se nyní lépe dovírá, je funkční a nemáme zbytečné úniky tepla

Projekt byl realizován díky podpoře Moravskoslezského kraje a firmy Hanon Systems Autopal. Děkujeme všem za podporu a pomoc.

Fotogalerie