Projekty KSS 1/21

Střecha na středisku BETHEL Třinec

Díky programu Moravskoslezského kraje na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 se nám podařilo uskutečnit několik investičních projektů.

Veškeré tyto projekty byly realizovány díky poskytnuté dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS 1/21).

 

 

Název Projektu: Rekonstrukce střechy a řešení zatékání do budovy na středisku BETHEL Třinec

Období realizace: říjen 2021 – leden 2022

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované soc. služby, zejména tím, že v době vytrvalých dešťů již nebude zatékat do pokojů klientů a dalších prostorů nacházejících se na 2. patře budovy. Dalším cílem je vyřešení dlouhodobého problému se zaplavováním suterénu.

Výstupem projektu je kompletní rekonstrukce střechy budovy střediska na ul. Frýdecké v Třinci formou nové izolace, krytiny a změny svodu dešťové vody, který je nově veden po vnější straně budovy do kanalizace nacházející se mimo budovu. Součástí rekonstrukce je také nová hromosvodová soustava včetně napojení na stávající svod. 

Celkové náklady na realizaci projektu: 1 035 284,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 769 000,- Kč

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS) zde:

 

Fotogalerie