Projekty k dobrovolnictví v roce 2022

Dobrovolník čte klientům v nemocnici

Cílem těchto projektů je zajistit činnost dobrovolníků ve Slezské diakonii a další rozvoj dobrovolnických projektů.

Dobrovolnické programy ve Slezské diakonii jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

     

 

Název projektu: Dobrovolnictví ve Slezské diakonii

Doba realizace: 1-12/2022

Celková výše dotace: 99 700 Kč

Cílem projektu je udržení kvalitní dobrovolnické služby v rámci Slezské diakonie a pokud možno také navýšení počtu dobrovolníků. Díky realizaci dobrovolnických činností dochází ke zlepšení psychosociálních podmínek života klientů a potřebných fyzických osob.Jde nám také o zkvalitnění celé dobrovolnické činnosti, kterou Slezská diakonie zaštiťuje. Dodatečným cílem pak je posílení občanské odpovědnosti a solidarity k dobrovolnické činnosti, zvýšení uznání dobrovolnické činnosti v rámci občanské společnosti prostřednictvím souboru aktivit projektu a propagace dobrovolnictví.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.

 

Název projektu: Společně tvoříme pro zdraví

Doba realizace: 1-12/2022

Celková výše dotace: 20 000 Kč

Projekt je realizován v Nemocnici Třinec, p.o. na oddělení sociálních lůžek v rámci dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Slezské diakonie. Projekt je zaměřen na zapojení klientů a dobrovolníků do kreativního tvoření. V rámci kreativního tvoření klienti podporují svou paměť, trénojí jemnou motoriku, rozvíjí fantazii a můžou si vyzdobit své pokoje a společné prostory.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022.