Projekt KSS 5/2023 - Deeskalace

Délka čtení: 1 min., 32 sec.
Ilustrační obrázek

Cílem projektu je podpora pracovníků sociálních služeb ve zvládání péče o klienty s atypickým chováním. Tuto podporu získají prostřednictvím uceleného systému vzdělávání v oblasti práce s rizikem v chování a atypickými projevy chování.

Název projektu: Deeskalace – pomoc při zvládání atypického projevu chování
Období realizace: leden – prosinec 2023

Díky podpoře Moravskoslezského kraje můžeme v rámci Programu Podpora odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb (KSS 5) v letošním roce realizovat víceúrovňové vzdělávání pro naše zaměstnance.
V sociálních službách dlouhodobě sledujeme vývoj náročnosti péče o klienty se zdravotním postižením či duševním onemocněním, kteří mají atypické projevy chování. Míra podpory osobám s atypickými projevy chování je vyšší než u osob s „pouze“ zdravotním postižením či duševním onemocněním, a to zejména skrze vyšší míru projevované agresivity způsobené často oboustranným nepochopením potřeb
Cílem projektu je podpora pracovníků sociálních služeb druhů Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Denní stacionář a Podpora samostatného bydlení ve zvládání péče o klienty s atypickým
chováním. Tuto podporu získají kolegové v přímé práci (SP/PSS) prostřednictvím uceleného systému vzdělávání v oblasti práce s rizikem v chování a atypickými projevy chování v rozsahu 24 hodin.

Výše poskytnuté dotace: 100 000,- Kč
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 26.000,- Kč

Projekt je podpořen v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023.