Projekt komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku

Projekt komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku

Poskytování podpory osobám opouštějícím výkon trestu a jejich rodinným příslušníkům a blízkým v období výkonu strestu a po opuštění, s cílem překlenout propast po odchodu z věznice a tím pomoci k ativnímu sociálnímu začleňování a boji s chudobou.