Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Délka čtení: 1 min., 32 sec.
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Slezská diakonie je aplikačním garantem projektu „Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji“ – Program Technologické agentury na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Projekt realizuje řešitelský tým Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Datum realizace: - 05/2020 - 04/2022

Slezská diakonie je aplikačním garantem projektu „Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji“ – Program Technologické agentury na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Projekt realizuje řešitelský tým Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Cílem projektu je zhodnocení vývoje trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji za období 2011-2020 a predikce jeho perspektiv. Trh sociálních služeb bude sledován se zaměřením na:

  • analýzu rozsahu a dostupnosti nabídky ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu vztahu mezi vybranými socio-ekonomickými faktory a intenzitou poptávky po ambulantních, terénních a pobytových sociálních službách pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji v kontextu vybraných socio-ekonomických vlivů.

Výstupem projektu bude Souhrnná výzkumná zpráva, jejíž součástí bude komplexní analýza trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji z pohledu dostupných služeb v terénních, ambulantních a pobytových forem. Pozornost bude v rámci řešení věnována také budoucnosti sociálních služeb pro seniory, a to s ohledem na socio-ekonomický vývoj v Moravskoslezském kraji. Řešenou problematiku doplní analýza trhu práce, která bude zaměřena na poptávku a nabídku profesí v sociálních službách a její limity (ekonomické, personální, regionální).

Identifikační číslo projektu TJ04000315.