Program Housing first ve Slezské diakonii

Délka čtení: 1 min., 41 sec.

Záměrem konceptu Housing first je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.

Záměrem konceptu Housing first je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.  Hlavním cílem je poskytnout bydlení a podporu, která umožní získat nový domov se vším, co k němu patří – pocit bezpečí, stability a kontroly nad vlastním životem. Klientům je nabízená vysoka forma podpory, která cílí na udržení si bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci. 

Cílovou skupinou přístupu Housing first jsou zejména osoby bez domova, kteří tzv. „propadají“ sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, závislost na návykových látkách, vážná duševní onemocnění a další zdravotní omezení. Tito lidé potřebují intenzivní podporu v oblasti zabydlení a doprovázení v počáteční fázi v přechodu do stálého bydlení.  Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Koncept Housing first umožní zefektivnit podporu osobám v daných městech.

Ve městě Karviná, Frýdek - Místek a Třinec  bude poskytnuta podpora celkem 16 domácnostem (jednotlivci, páry, nebo rodiny podle velikosti bytu, domácností pro jednotlivce zaměřených na skupinu osob s duševním onemocněním nebo jejich projevy). Konkrétně ve městě Karviná podpoříme 10 domácností pro jednotlivce zaměřených na skupinu osob s duševním onemocněním nebo jejich projevy. Městě Frýdek - Místek podpoříme 3 domácnosti (jednotlivce, pár, nebo rodinu podle velikosti bytu). Ve městě Třinec podpoříme 3 domácnosti (jednotlivce, pár, nebo rodinu podle velikosti bytu).

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015702