Primární prevence

Jako poskytovatelé sociálních služeb si uvědomujeme rizika sociálně patologických jevů ve společnosti, kterými jsou stále více ohroženy děti a mladí lidé. Proto od září 2016 realizujeme v rámci Slezské diakonie projekt „Primární prevence“. Jedná se o přednášky zaměřené na prevenci rizikového chování, které naši zkušení lektoři přednášejí na základních a středních školách na území Třinecka, Frýdecko-Místecka a Českotěšínska. Prostřednictvím preventivních programů chceme děti a mládež vést k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém a nepodlehli tlaku negativních společenských jevů. Tento projekt jsme schopni realizovat díky podpoře Moravskoslezského kraje a města Třinec.

Více informací o tomto projektu  najdete na webových stránkách www.prevencesd.cz.