POMPO III - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Ilustrační obrázek

Cílem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci potřebným lidem.

Název projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Financováno: Operační program Zaměstnanost plus

Reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326

Zodpovědná osoba: Mgr. Stanislav Mrózek

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

                                                     

 

 

Fotogalerie