Podpora sociální služby RANÁ PÉČE

Ilustrační obrázek

Cílem projektu je zajištění dostupné a kvalitní rané péče v oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a Novojičínska.

Název projektu: Podpora sociální služby RANÁ PÉČE

Období realizace: 2023/2024

Poradna rané péče MATANA získala finanční grant od Nadace SIRIUS, který poskytuje dodatečné finanční prostředky poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality v letech 2023/2024.

Získání grantu je vázáno na zapojení služby do nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života. 

S ohledem na navýšení kapacity služby je finanční podpora významnou pomocí v možnosti realizovat službu v potřebném rozsahu. 

Poradna rané péče MATANA provází rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporuje všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života.