PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II


Za končícím se úspěšným projektem Podpora pečujících osob v Pobeskydí nemusíme dělat tečku, ale můžeme udělat dvojtečku!
Od 1. 2. 2020 na něj totiž navazujeme dalším, stejnojmenným dvouletým projektem. Díky finanční podpoře Evropského sociálního
fondu, Operačního programu Zaměstnanost, jsme tak opět dostali příležitost nabídnout bezplatnou pomoc Vám, kteří jste se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí.

Také se o někoho staráte nebo o tom uvažujete? Jste už unavení? Chybí Vám informace ohledně příspěvků? Potřebujete se zorientovat v dostupných sociálních a zdravotních službách? Uvítali byste pomoc ve výběru vhodné kompenzační pomůcky?
Pomohla by Vám zápůjčka elektrické polohovací postele, invalidního vozíku, chodítka, sedačky na vanu, toaletního křesla, vaničky na hygienu hlavy, polohovacích a dalších pomůcek? Pečujete o člověka s demencí a nevíte si rady? Chtěli byste se zaučit nebo
zdokonalit v ošetřování nemocného, jeho polohování a rehabilitaci, provádění zdravotnických úkonů (aplikace injekcí, převazy apod.)? Potřebujete si odpočinout nebo zařídit své záležitosti mimo domov a nemá Vás v péči kdo zastoupit? Rádi byste se setkali s dalšími lidmi, kteří také pečují o svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně popovídat a předat získané zkušenosti a rady? Podpořilo by Vás setkání s psychologem nebo odborníkem v oblasti péče o osoby s poruchou paměti?

Ve všech těchto oblastech Vám opět jde naproti široká nabídka podpory projektu, kterou poskytuje mobilní tým pracovníků. Odborný poradenský pracovník, zdravotní sestra, terénní pracovníci a nově i fyzioterapeut jsou připraveni navštívit Vás v individuálně dohodnutém čase ve Vaší domácnosti na území MAS Pobeskydí (obce povodí Stonávky, Morávky, Ondřejnice, mikroregion obcí Těrlické a Žermanické přehrady, obce Chotěbuz, Horní Suchá, Staré Město a Stonava).

Těšíme se na společné setkání!

Kontakty projektu:
tel.: 739 392 024
e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz
SEN centrum, Třanovice 188, 739 53
Obvyklá pracovní doba: 7.00-15.00
www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

Pozvánky na setkání

Srdečně Vás zveme na setkání pro pečující o své blízké v domácím prostředí v obcích Pobeskydí.

Náklady na realizaci všech workshopů jsou hrazeny MSK prostřednictvím projektu „Podpora pečujících osob
v obcích MAS Pobeskydí; KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.

ÚČAST JE BEZPLATNÁ, REZERVACE NUTNÁ.

V případě zájmu pište nebo volejte na tel. 732 693 405 nebo na mail:

sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

Další uvedené termíny:

23. 03. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

06. 04. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

20. 04. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

18. 05. 2022 16.00 - 18.00 Svépomocná skupina

25. 05. 2022 16.30 - 18.00 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

21. 06. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pro kvalitní organizaci skupiny, prosím potvrďte svou účast. 

tel: 732 693 405, e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz

 

Proběhlé akce

8. 12. 2021 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele

10.11.2021 - Fyzioterapie formou faldenkraisovy metody

18.8.2021 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele

22.7.2021 - Setkání s psychologem na téma Jak pečovat a nezbláznit se 

22.6.2021 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

9.6.2021 - Fyzioterapie formou faldenkraisovy metody

20.5.2021 - Péče o člověka s poruchou paměti a komunikace s ním

21.4.2021 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

7.4.2021 - Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

25.2.2021 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

22. 7. 2020 - Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

11. 6. 2020 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

26. 3. 2020 - Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti vedená ThDr. Miriam Szökeovou, PhD.

 

Neformální semináře s žáky Základní školy v Těrlicku

Jaká slova se Vám pojí s MLÁDÍM a jaká se STÁŘÍM? Víte, co je to Alzheimerova choroba? Znáte někoho s touto nemocí? Těmto a dalším podobným tématům se věnovala Bc. Marta Machová společně s dětmi Základní školy v Těrlicku během neformálních seminářů, které se uskutečnily v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“ Cílem aktivit je podpora mezigenerační solidarity, úcty ke stáří a porozumění problémům, které se s ním pojí.

Úryvek aktivit očima lektorky:

Dnes ve škole program pro děti /4. a 5. třída/ na téma "Stáří ". Zvlášť na mě zapůsobil jeden kluk. Říkejme mu třeba Josef. Já: „Josefe, budeš taky malovat svého dědečka?“ Josef: „Já neumím malovat. Určitě to zkazím!“ Já: „Ale to zvládneš. Neboj.“ Josef: „Se znám, fakt děsně kreslím.“ Já: „Tak tu fotku na papír můžeš aspoň nalepit.“ Josef: „Jestli se strefím doprostřed, tak to teda nalepím. Jsem strašný i na to lepení.“ Já: „A teď si zkusíme takovou hru na paměť.“ Všichni se připravují... až na Josefa. Já: „Josefe, kde máš papír a tužku?“ Josef: „Já mám strašně blbou paměť... nic nevím. Ani to, co jsem snídal... a víte, co ještě mám? Strašně ploché nohy. Mám blbou paměť a ploché nohy...“.

 

Proměny stáří a Geronto-oblek

V rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“, jehož jednou z cílových aktivit je podpora mezigenerační solidarity, úcty ke stáří a porozumění problémům, které se s ním pojí, se dne 18.10.2021 uskutečnil ve spolupráci s APSS workshop na téma „Proměny stáří a Geronto-oblek“.

Cílem setkání bylo seznámit žáky osmé a deváté třídy Základní školy ve Stonavě s termínem stáří a kvalitou stáří jako takovou, zakusit a pochopit na vlastní kůži, jak se v každodenních činnostech cítí senior či osoba těžce nemocná prostřednictvím vyzkoušení GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb. 

Žáci si mohli vyzkoušet brýle simulující nemoci očí a oční vady typické pro seniory, sluchátka na uši, díky kterým mohli získat pocit nedoslýchavosti až hluchoty. Prostřednictvím bandáží a ortéz na rukou a nohou zase mohli pocítit, jak těžce se seniorům vstává a mění polohy např. ze sedu, při chůzi ze schodů a do schodů, nebo jak je pro ně mnohdy náročná i obyčejná chůze. Také si mohli vyzkoušet zátěžové vesty simulující bolesti zad, či speciální rukavice, díky kterým na okamžik ztratí citlivost v rukou.

Žáci byli ze začátku velmi zvědaví a nadšení ze zkoušení jednotlivých pomůcek, po chvíli nošení však byli rádi, když jsme jim pomůcku sundali, jelikož všichni následně mluvili o velké úlevě. Když by si měli představit cítit se a žít takto dalších 20 let, nadšení opadlo a pohled na seniora jako takového se změnil. Shodli se na závěr na tom, že nad problémy ve stáří doposud hlouběji nepřemýšleli, ani na ně takto nenahlíželi a že pro ně seminář jako takový byl přínosný.

Ráda bych touto cestou proto poděkovala APSS za zprostředkování workshopu, žákům, paní Huplíkové a celému učitelskému sboru ZŠ Stonava za příjemné přivítání, aktivní účast a velmi milou spolupráci.

„Péče o člověka s poruchou paměti a komunikace s ním“

….takto se jmenoval poslední z workshopů pořádaných v rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II, který se konal v SEN Centru Třanovice. 

Účastníci se společně s lektorkou prakticky zamýšleli nad různými projevy, které demence u jejich opečovávaných způsobuje, jaké emoce nemocný, ale i pečující prožívá a jak na tyto situace v běžném životě reagovat. 

Společně se snažili ujednotit si myšlenky v oblasti nastavení hranic v péči o nemocného a to tak, aby byli schopni žít plnohodnotný život… což není vůbec jednoduché. Při poslechu zkušeností nejen ostatních účastníků kurzu ale i lektora, mnozí pochopili, že to, co prožívají je úplně v pořádku a nejsou v tom sami.

Jako velmi přínosné a emotivní byly také vnímány osobní zpovědi pečujících… např.

„Do teďka jsem se nezvládla s tím vyrovnat. Já jsem a byla jsem hodně přecitlivělej člověk. Víte, co bylo nejhorší? Já jsem jí nedokázala pomoci. Já jsem pomohla v životě tolika lidem, já jsem pracovala na spádový chirurgii, tolika lidem jsem dokázala pomoct, ale vlastní mámě jsem nedokázala, ať jsem se snažila sebevíc.

 Mezi další témata, která se na workshopu probírala byl pocit viny, který snad každého pečujícího sužuje. Pečovatelé často viní sebe sama za jakýkoliv nezdar v průběhu péče, z případné hospitalizace, z toho, co neudělali a měli udělat, že zanedbávali vlastní rodinu, popřípadě z vlastních negativních emocí nejen vůči sobě, opečovávanému ale i okolí, světu. apod.

Proto je velmi důležité, aby si uvědomovali, že na všechno nejsou sami, že se mohou v případě potřeby na někoho obrátit, požádat o pomoc. Že každý z nás má vlastní život a je v pořádku a plně legitimní, když ho chce žít a netrestat se za tyto pocity. Když už se rozhodneme pečovat nebo pečujeme o svého blízkého, pak je dobré snažit se s touto situací smířit, nebrat si chování nemocného osobně, snažit se v rámci možností relaxovat, šetřit své síly, nevinit se za případnou hospitalizaci a v neposlední řadě přijmout fakt, že se jedná o smrtelné onemocnění.     

Mezi základní kontakty, které může široká veřejnost využít patří především www.alzheimer.cz , kde jsou pro pečující zpracovány a volně přístupné brožury „Na pomoc pečujícím osobám“ a „Jak upravit domov člověka s demencí“. Tyto brožury pomáhají pečujícím krok po kroku seznámit se s danou problematikou péče, praktickými návody, jak s nemocným komunikovat a ukázkami, jak je možné upravit domov nemocného, tak aby to ulehčilo život nejen jemu, ale také péči toho, kdo se aktivně o nemocného stará.

 

Závěrem chci poděkovat všem pečujícím, kteří se workshopu zúčastnili, popřát jim mnoho sil, nadhledu, lásky a pochopení v péči o své blízké a lektorce Martě Machové poděkovat za cenné informace a zkušenosti, které nám na semináři předala.

Hana Adamčíková

Rozhovor s koordinátorkou projektu Magdou Walach, s herečkou Slepé mapy Andreou Szopovou a účastníky divadelní inscenace Slepá mapa (žáci ZŠ Těrlicko) přináší Český rozhlas Ostrava (minutáž 14:26). Příležitost k setkání byla v rámci další reprízy divadelního vystoupení pro žáky 9. třídy ZŠ Těrlicko. Možnost poslechu ZDE

Článek publikovaný ve slovenském časopise Integrácia 


 

 


 

Slepá mapa

Babička má problém, který se stane součástí nejbližší rodiny. Tak lze vyjádřit obsah divadelní inscenace Slepá mapa, kterou Slezská diakonie ve spolupráci se studenty JAMU v Brně, uvedla v pátek, 29. 3. 2019 ve společenském sále obecního úřadu v Komorní Lhotce. Divadelní představení bylo realizováno v rámci projektu Podpora pečujících osob v Pobeskydí, který je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem Zaměstnanost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotní odpoledne 15. června se společenská místnost Sportovní haly ve Stonavě proměnila v komorní divadelní sál, kde měli diváci možnost seznámit se s problematikou demence prostřednictvím další reprízy divadelní inscenace "Slepá mapa" a návazného interaktivního programu. Představení bylo realizováno v rámci projektu Podpora pečujících osob v Pobeskydí. Děkujeme za spolupráci všem, kteří se na této akci podíleli a Kavárně U Lidušky za podpoření příjemné atmosféry celého odpoledne. 

Reportáž TV Polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Předešlé akce


 

Péče o blízkého člověka s poruchou paměti, 14. 11. 2019, lektorka Bc. Marta Machová

Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti, lektorka ThDr. Miriam Szökeová, PhD, koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie

Svépomocná skupina pro laické pečovatele, 13.8. 2019, lektorka ThDr. Miriam Szökeová, PhD. 

V boji proti dekubitům, čili jak předcházet vzniku proleženin a jak o ně správně pečovat, 10. 7. 2019, lektorka Dagmar Klimková, staniční sestra chirurgického oddělení Nemocnice Podlesí.

Slepá mapa, 15. 6. 2019, divadelní inscenace ve spolupráci se studenty JAMU Brno ve Stonavě

Svépomocná skupina pro laické pečovatele, 11. 6. 2019, lektorka ThDr. Miriam Szökeová, PhD. 

Fyzioterapie fromou Feldenkraisovy metody, 15. 5. 2019, lektorka Mgr. Irena Molin

Jíst či nejíst , 24.4. 2019 vedený Jolanou Kajzarovou, DiS. 

Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti, 9. 4. 2019, lektorka ThDr. Miriam Szökeová, PhD. 

Slepá mapa, 29. 3. 2019, inscenace studentů JAMU Brno v Komorní Lhotce

Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti ze dne 29. 1. 2019 vedená ThDr. Miriam Szökeovou, PhD. 

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody (3. setkání) ze dne 13. 2. 2019, lektorka Mgr. Irena Molin

Podpora psychických sil pečujících ze dne 18. 10. 2018 na téma ,,Jak se nesesypat a najít novou sílu k péči"

Svépomocná skupina pro laické pečovatele v pondělí 20.8. 2018, součástí setkání je workshop na téma jak pečovat a nezbláznit se. 

Workshop Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody (2. setkání) ve středu 5. 9. 2018.

Setkání s odborníkem na téma: Fyzioterapie zaměřená na Feldenkraisovu metodu dne 13. 6. 2018.

KDYŽ MÁTE TU ČEST A VÝSADU PEČOVAT… Z POHLEDU REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU


     Na její vlídné tváři se rýsuje jemný úsměv. Má přimhouřené oči a odpočívá ve svém oblíbeném křesle. Působí tak spokojeně. Komu by přišlo na mysl, že právě tato osůbka nedávno překonala tolik překážek, které ji život postavil do cesty. A to už vůbec nemluvě o její nejbližší rodině. Ta totiž s láskou, odvahou a odhodláním vyšla naproti nové a nelehké životní zkušenosti. Jejich babička ještě donedávna žila samostatně ve svém bytě. Ačkoliv ji už jistou dobu doprovázela Alzheimerova choroba, s občasnou pomocí rodiny vše zvládala vlastními silami. Pak nastal zlom. Objevily se vážné zdravotní problémy a musela být hospitalizovaná. Bylo jisté, že po propuštění z nemocnice se už nebude moci vrátit do svého bytu a bude potřebovat celodenní pomoc druhé osoby.
     Její nejbližší se tak znenadání ocitli před velkou výzvou. Jak péči zorganizujeme? Zvládneme to? Co vše k tomu budeme potřebovat? Jak skloubíme péči se zaměstnáním? Pomůže nám někdo? Nejistota a obavy z neznáma. Na druhé straně však láskyplný vztah k babičce, vděčnost za její celoživotní starostlivost a obětavost přiměly rodinu k rozhodnutí zhostit se péče.
     Na začátku to byla velká neznáma, bylo toho potřeba hodně obstarat a „naučit se v tom chodit“. Rodina v tom však nezůstala sama. Rozhodla se využít bezplatnou nabídku projektu Slezské diakonie s názvem Podpora pečujících osob v Pobeskydí a obrátila se s prosbou o pomoc na náš tým.
     Zanedlouho jsme se tak s rodinou a jejich babičkou setkali osobně. Navštívili jsme je v jejich domě a blíže se seznámili s jejich situací. V návaznosti na jejich potřeby jsme pak poskytli potřebnou podporu. Nejdříve rodina využila pomoc se zařízením příspěvků, nechala si poradit, jakými pomůckami babičce vhodně vybavit byt a ocenila také možnost si bezplatně zapůjčit elektrickou polohovací postel. Kromě toho ji naše zdravotní sestra zaučila, jak aplikovat předepsané injekce a konzultovala s ní zdravotní obtíže babičky. Terénní pracovnice zase pečujícím poskytly zácvik, jak správně používat kompenzační pomůcky či jak babičce vhodně dopomoci s přemísťováním se po bytě apod. Mimoto rodina velmi uvítala, že v rámci projektu mohla využít zastoupení v péči. Všichni rodinní příbuzní jsou totiž zaměstnaní a nedařilo se jim sehnat žádnou sociální službu, která by měla volnou kapacitu a mohla by okamžitě začít babičce zajišťovat dopomoc v době, kdy jsou její blízcí v práci. Naše terénní pracovnice tak zajistily dohled po nezbytně nutnou dobu a po čase je pak již vystřídaly asistentky služby osobní asistence. Tímto však námi poskytovaná podpora neskončila.
     Rodina se může účastnit tematických workshopů vedených různými odborníky (psychologem, fyzioterapeutem, či odborníkem na oblast demence) nebo docházet na svépomocné skupiny. Ty jsou místem setkávání se pečujících osob s cílem vzájemně se podpořit, předat zkušenosti a zjistit, že v podobné situaci nejsou sami.
     Zkušenost této rodiny zdaleka není jedinou, se kterou jsme se za dobu fungování projektu již setkali. Každá pečující osoba, která využila podpory projektu, nás obohatila svým osobním příběhem. A ačkoliv je možné najít společné rysy těchto příběhů, každý je nakonec jiný. Troufám si tak tvrdit, že přínos projektu není pouze jednostranný, ale profitují z něho všichni zúčastněni. Soudím tak nejen podle pozitivních zpětných vazeb, kterých se nám dostává od pečujících, ale také podle postřehů členů našeho týmu.
     „Když se zamyslím, čím mě práce v projektu obohatila nebo co mi přinesla, tak musím říct, že mě naučila pokory a úcty vůči stáří. Když jsem odjížděla z poslední služby u jedné rodiny, řekli mi, že jsme do jejich života přinesli světlo“, vypráví terénní pracovnice a dále pokračuje: „Náplní projektu je pomoc pečujícím v Pobeskydí. To mluví za vše. Pomoc bychom měli brát jako samozřejmost v životě, ale bohužel není tomu tak vždy v dnešní společnosti. Náš projekt tuto pomoc předurčuje, což je moc fajn. Pečující jsou vždy překvapeni, že pomoc je bezplatná, a že jsme ochotni jim pomoci v jejich aktuální nelehké situaci. Do osobního života mi projekt přináší dobrý pocit z pomoci druhým v jejich nouzi, pár báječných opravdových přátel z kruhu projektového týmu a chuť víc a víc pomáhat.“ Naše zdravotní sestra ji doplňuje slovy: „Projekt samotný je pro osoby pečující o blízkého člověka dle mého názoru velkým přínosem. Zejména ve chvílích, kdy pečující není na tuto náhlou změnu připraven, a k běžným starostem normálního života přibývají starosti o člena rodiny, jež potřebuje celodenní péči. Najednou je třeba vyřídit úřady, lékaře a není nikdo, kdo by pečující osobu v domácnosti, byť jen na chvíli, zastoupil a poskytl potřebnou pomoc a podporu. Projekt je v každém případě velkým přínosem pro ekonomicky aktivní populaci, které do života významným způsobem zasáhla nemoc či jiné postižení blízké osoby. Z mého pohledu má projekt velkou budoucnost a potenciál. Jsem ráda, že jsem jeho součástí.“
     Osobně jsem přesvědčena, že za tuto poslední větu by se podepsali všichni pracovníci projektu.


     Za realizační tým projektu Magda Walach

Slezská diakonie startuje od 1. 2. 2018 dvouletý projekt s názvem PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ.

Projekt jde naproti těm, kteří doma pečují o svého blízkého nepřetržitě NEBO kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého z nemocnice, po rapidní změně zdravotního stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče.

K dispozici bude bezplatná podpora mobilním týmem pracovníků přímo v domácnosti pečujících a jejich blízkých ve složení odborný poradenský pracovník a koordinátor projektu, terénní pracovníci a zdravotní sestra.

Jakou podporu mohou příjemci díky projektu získat?

  • informace o podpůrných mechanismech sociálního státu pro péči v domácnosti a jak je čerpat (příspěvky, kompenzační pomůcky, formální sociální a zdravotní služby);
  • bezplatnou zápůjčku elektrických polohovacích postelí na dobu tří měsíců (pečující čerpá zároveň jinou podporu týmu);
  • odborné sociální poradenství pro pečující o blízké s poruchou paměti, příp. vyšetření paměti;
  • praktické dovednosti pro usnadnění péče (ošetřování, polohování, aplikace injekcí, rehabilitace, škola zad, používání kompenzačních pomůcek apod.);
  • možnost sdílení břemena péče ve svépomocné skupině, setkání s odborníky (psycholog, fyzioterapeut, odborník na poruchy paměti, pracovník Úřadu práce), pomoc při zapojení na trhu práce, zastoupení v péči než pečující začne využívat formální sociální služby a během projektových aktivit;

Pro pečující i širší veřejnost připravujeme divadelní představení, které řeší problematiku péče o blízké s poruchou paměti.

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem Zaměstnanost.

Bližší informace, včetně kontaktů naleznete v letáku projektu zde.