Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí

Délka čtení: 4 min., 17 sec.
Aktivity projektu

Pro období od 1. 2. - 31. 12. 2022 získala Slezská diakonie finanční dotaci pro projekt s názvem Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí.

Název projektu: Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí

Období realizace: 1.2.2022 -31.12.2022

Projekt Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí si klade za cíl alespoň částečně pokračovat, udržet a zachovat pomoc a podporu pečujícím prostřednictvím nabídky oblíbených workshopů. Dříve byla taková podpora, byť širšího spektra, poskytovaná díky čtyřletému projektu ESF, OPZ s názvem Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a II (únor 2018 – leden 2022).

Tento projekt zajišťuje TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence, za podpory Moravskoslezského kraje.

Koordinátorka projektu
Mgr. Hana Adamčíková, tel. 732 693 405, mail: sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

Dotace byla udělena z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, konkrétně z dotačního titulu KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.

Cílovou skupinou projektu jsou pečující osoby žijící v obcích MAS Pobeskydí, kteří se rozhodli pečovat o svého nejbližšího v jeho domácím prostředí.

Celkový počet podpořených osob: alespoň 15 pečujících z obcí MAS Pobeskydí s podporou min. 10 hodin

Projekt nabízí pečujícím osobám bezplatně tyto aktivity:

  • Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody, díky které se pečující učí pohybem uvědomovat si své tělo a následně relaxovat. Počet plánovaných workshopů: 6 (forma online / prezenční)
  • Moderované svépomocné skupiny, na které jsou zvány osoby se zájmem o sdílení břemena péče v prostředí skupiny, výměnu zkušeností a vzájemnou podporu. Počet plánovaných setkání: 4 (forma prezenční)
  • Workshopy s psychologem, které jsou primárně zaměřeny na strategie zvládání náročných situací v péči o blízkého (komunikace, aktivity vedoucí k odpočinku a relaxaci). Počet plánovaných workshopů: 4 (forma prezenční)

Většina plánovaných aktivit se realizuje v budově SEN centra v Třanovicích, Třanovice 188.

Termíny plánovaných setkání do 30. 6. 2022

Datum

Čas

Aktivita

23. 3. 2022

16.30 – 18.00

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

6. 4. 2022

16.00 - 18.00

Workshop s psychologem

20. 4. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

18. 5. 2022

16:00 - 18:00

Svépomocná skupina

25. 5. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

21. 6. 2022

16.00 - 18.00

Worshop s psychologem

 

Termíny plánovaných setkání do 31.12.2022

Datum

Čas

Aktivita

7.9.2022

16.00 – 18.00

Svépomocná skupina

14.9.2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

27.9.2022

16.00 - 18.00

Psychohygiena

26.10.2022

16:30 - 18:30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

10.11.2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

30.11.2022

16.00 - 18.00

Psychohygiena
8.12./2022 16:00-18:00

Svépomocná skupina

 

Konec roku 2022 ukončil realizaci projektu „Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí“. Finančně byl podpořen Moravskoslezským krajem a nabízel tři aktivity, které se v průběhu roku střídaly a nabízely tak pečujícím osobám pomoc a podporu pro ducha, duši i tělo. Dovolte krátkou rekapitulaci.

Svépomocné skupiny: V průběhu roku proběhla 4 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 24 osob.
Společně s koordinátorkou duchovní péče Slezské diakonie, získali účastníci setkání duchovní impulzy
pro podporu péče o svého blízkého, sdíleli své dojmy, obavy a navzájem se podporovali vlastními
zkušenostmi z péče. Bylo až dojemné, jak v závěru setkávání byli pečující schopni poskytnout si sami
navzájem podporu a vnímat svou situaci více s nadhledem.

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody: V průběhu roku bylo realizováno šest setkání, kterých
se účastnilo celkem 72 osob prezenčně a 34 on-line. První dvě setkání se konala v SEN centru Třanovice.
Pro velký zájem jsme však další čtyři realizovali, a to díky skvělé spolupráci s OÚ Třanovice, ve větším
prostoru obecního sálu za bezplatný pronájem. Setkání se těšila velké oblibě, jelikož touto metodou
může cvičit doslova každý bez omezení věku.

Psychohygiena: Čtyř setkání se v průběhu roku účastnilo 41 pečujících. Workshopy byly pro ně
především časem relaxace a odpočinku. Společně se dozvěděli několik technik, díky kterým se mohou
efektivně uvolnit, zkvalitnit svůj spánek, zbavit se vtíravých myšlenek apod. Relaxační účinky setkání se
zrcadlily všem účastníkům v jejich usměvavé tváři.

Celkem jsme tedy v roce 2022 uskutečnili 14 workshopů pro bezmála 50 pečujících. Všem touto cestou
děkuji za aktivní účast, sdílení, za jejich postřehy, vzájemnou pomoc a v neposlední řadě společenství,
které se nám podařilo v průběhu roku vybudovat. Děkuji rovněž všem lektorům, donátorovi
(Moravskoslezský kraj) a realizátorovi projektu (Slezská diakonie).

Fotogalerie