Nejsi v tom sám 2

Délka čtení: 53 sec.
Nejsi v tom sám 2

Projekt Nejsi v tom sám 2 je návazným projektem podpory mladých lidí, kteří vyrůstají v náhradní péči.

Projekt Nejsi v tom sám2 je návazným projektem podpory mladých lidí, kteří vyrůstají v náhradní péči. Projekt nabízí mladým lidem klubové aktivity se zajímavými tématy, prožitkové programy a víkendové setkání. Mladí lidé mohou zde otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami!

V roce 2021 jsme se zaměřili také na podporu mladých dospělých. Odborní pracovníci se setkávají s mladými dospělými. Během setkávání společně mapují konkrétní potřeby zletilého a hledají cesty k naplnění potřeb. Spolupráce je zaměřena zejména na oblasti vztahové problematiky, bydlení, zaměstnání/studia, finanční gramotnosti, hledání biolog. kořenů atd. Cílem doprovázení zletilých je přispět k naplnění jejich individuálních potřeb ve výše uvedených oblastech.

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie