Nejsi v tom sám 3

Aktivity projektu

Cílem projektu je podpora dospívajících a mladých dospělých, kteří žijí v náhradní péči, která bude realizována aktivitami zaměřenými na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a doprovázením zletilých.

Název projektu: Nejsi v tom sám 3

I letos pokračujeme v projektu Nejsi v tom sám!, jehož cílem je podpořit dospívající a mladé lidí z pěstounských rodin, snížit hrozbu rizikového chování a pomoci při osobním seberozvoji. Chceme vést mladé lidi ke zdravému a zodpovědnému způsobu života. Dílčím cílem je vytvoření bezpečného prostředí pro náctileté a mladé zletilé.

V tomto roce realizujeme tyto aktivity:

  • KLUBY PRO NÁCTILETÉ - společné sdílení nad zajímavými tématy (identita, vztahy, kamarádi, internet)
  • VÍKENDOVÝ POBYT PRO NÁCTILETÉ-  je čas určený k posílení vrstevnických vztahů, vzájemnému sdílení, společným hrám i relaxaci přírodě
  • DOPROVÁZENÍ ZLETILÝCH - je určen mladým dospělým ve věku 18-26 let, kteří vyrostli v náhradní rodině nebo dětském domově. Nabízíme podporu v oblasti práce/vzdělávání, bydlení, financí a vztahů

Tento projekt je podporován Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.