Naše zahrada

Výsledek projektu

Cílem projektu je vzdělávání a rozvoj dovedností dětí a dospělých osob se zdravotním postižením, stimulace jejich smyslových vjemů a prožitků, podpora životního prostředí a zkulturnění rázu krajiny (zahrady) ve městě Karviná, která přiláká svými keři, stromy, záhony s květinami, bylinkami a dalšími rostlinami drobné zvířectvo a ptactvo do městecké části Karviná.

Název projektu: Naše zahrada

Termín realizace: březen-září 2022

Středisko: EUNIKA Karviná, služba denní stacionář, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Přínos projektu:
- rozšíření znalostí v oblasti zahradničení, posílení dovedností, podpora vjemů uživatelů, vytvoření společného místa pro uživatelé, kde mohou společně pracovat na daných činnostech (v rámci záhonů-společná dělba práce…)
- zkrášlení rázu městské části Karviná Hranice, podpora rozvoje a udržení kvalitního životního prostředí. Přilákání drobného ptactva a hmyzu do areálu střediska

Fotogalerie