Mobilní díky volantu

Délka čtení: 2 min., 37 sec.
Mobilní díky volantu

Projekt měl za cíl zefektivnit poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb střediska TABITA Jablunkov, které se nacházejí na území MAS Jablunkovsko. Pro středisko byl pořízen nový osobní automobil a pro cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb kompenzační pomůcky, konkrétně 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

V květnu 2018 úspěšně prošel procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR, byl schválen Řídícím orgánem IROP projekt Slezské diakonie č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005194. Nese název MOBILNÍ DÍKY VOLANTU.

Projekt zefektivní poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb střediska TABITA Jablunkov, které se nacházejí na území MAS Jablunkovsko. Pro středisko bude pořízen nový osobní automobil a pro cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb kompenzační pomůcky, konkrétně 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí.  Projekt podpoří lepší dostupnost služby v regionu, sníží náklady na údržbu a opravy auta a umožní dovoz kompenzačních pomůcek na potřebné místo. Pořízené kompenzační pomůcky usnadní a zkvalitní práci personálu a pečujícím, a dále podpoří kvalitu života uživatelům a jejich pečujícím rodinám.

Problematika, kterou projekt řeší

  • Časová nedostupnost služeb na území MAS Jablunkovsko pro cílovou skupinu v rozsahu 24/7, včetně svátků (dojezd v době, kdy v požadovaný čas absentují spoje do místa poskytování služby nebo zpátky či v obou směrech);
  • Místní nedostupnost služeb na území MAS Jablunkovsko v těžce dostupných terénech. Služba bude dále zefektivněna rychlým přesunem mezi jednotlivými uživateli a lepším využitím hodinové kapacity asistentek a potažmo služby. Asistentka tak zvládne obsloužit více uživatelů ve své pracovní době;
  • Možnost odvozu zapůjčených kompenzačních pomůcek, především rozkládacích elektrických polohovacích postelí. Za jejich montáž a demontáž a zaškolení obsluhující rodiny či uživatele je zodpovědný zaškolený personál střediska.
  • Nedostupnost elektrických polohovacích lůžek, které usnadňují manipulaci s osobou závislou. Tato lůžka šetří pečující osobě čas a zdraví. Nárok na ně je testován, osoba závislá musí splňovat přísná kritéria. V opačném případě pečující osoba/rodina přebírá na sebe další břemeno péče, tj. nešetrnou a namáhavou manipulaci s opečovávaným.
  • Zabránění omezení provozu auta odstavením v opravně;
  • nespolehlivá mobilita služby díky stáří a špatnému technickému stavu vozidla, který není přizpůsoben požadavkům na sjízdnost terénu;
  • Vysoké náklady na provoz auta způsobené vysokou spotřebou pohonných hmot a nákladům na opravy.

V období červen – srpen 2018 pracují příjemci grantu na výběru dodavatelů aut a kompenzačních pomůcek a následné koupi. Poté bude zabezpečena nezbytná publicita projektu, do provozu uveden zakoupený automobil a na období potřebnosti obyvatel MAS Jablunkovsko zapůjčena pečovatelská lůžka do domácností.

Fotogalerie