Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii je program, v rámci kterého Slezská diakonie koordinuje dlouhodobou dobrovolnou službu dvěma českým dobrovolníkům v partnerské organizaci Lea v Tanzanii v délce devíti měsíců.

Program otevírá dveře pro nové učení a vytváří šance pro jiný život. Klade si za cíl změnu konceptu vnímání lidí, světa a zvýšení objektivnějšího povědomí o jiné kultuře. Procesem učení dochází u jednotlivců ke změně postojů, hodnot a poznání sama sebe. Zkušeností a příkladem dobré praxe pak program chce ukázat, že dobrovolnictví má smysl.

Více informací o programu můžete nalézt zde.