Program Rok mezinárodním dobrovolníkem (v anglické verzi International voluntary year - INVY) je Slezskou diakonií realizován od roku 2004. Od té doby Slezská diakonie hostovala 77 mezinárodních dobrovolníků ze 14 zemí světa a vyslala 9 dobrovolníků do zemí EU.

Programem chce Slezská diakonie dát příležitost mladým lidem ve věku 18 až 30 let zúčastnit se dobrovolné služby ve střediscích SD a partnerských organizacích v Moravskosl. kraji a v zahraničí.

Naším cílem je podporovat mezinárodního dobrovolníka v jeho učení, a to obzvláště v oblastech osobnostního, spirituálního a profesního rozvoje, a sociálního, interkulturního a společenského a politického učení.

Více se o programu Rok mezinárodním dobrovolníkem dozvíte zde.

Prohlédnout si můžete také facebookové stránky programu.