Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

1. března byl spuštěn projekt na podporu age managementu ve Slezské diakonii. Byli jsme podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Tento projekt se zaměřuje na naše zaměstnance zejména ve věkové kategorii 50+. 

Age management se zabývá prací  s lidmi napříč různými věkovými kategoriemi v organizacích. S ohledem na demografickou křivku  je jasné, že největší péči bude zasluhovat kategorie pracovníků 50+, a ne jinak je tomu ve Slezské diakonii. Byť se prodlužuje průměrná délka života, zákonité biologické změny v těle člověka zůstávají neměnné a jsou spojeny s  úbytkem určitých schopností.  Nicméně třeba konstatovat, že pracovní schopnost je vysoce individuální a souvisí s mnoha okolnostmi, jako je zdravotní stav, životní styl, rodinné zázemí, pracovní podmínky, požadavky práce apod. Proto i práci s lidmi 50+ je třeba vnímat individuálně, podle potřeb a schopností člověka. Cílem age managementu je vytvořit podmínky pro práci, které zohledňují věk zaměstnanců v řízení pracovních procesů. Stejný cíl si klade Slezská diakonie. Jsme velmi vděčni, že jsme byli podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu.

V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Výstupem projektu bude zpracování koncepce age managementu ve Slezské diakonii, která bude aplikována vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci jsou rovněž v rámci projektu podpořeni seminářem o významu age managementu a webinářem, aby byli schopni pracovat s cílovou skupinou zaměstnanců 50+ také po skončení projektu a v praxi uplatňovali principy age managementu. Vedoucí zaměstnanci díky systému on-line hodnocení a rozvoje budou moci efektivně vyhodnocovat potřeby zaměstnanců a pracovat s nimi.

Celý projekt tvá 18 měsíců a začne běžet v březnu 2019 společně s monitoringem potřeb spolupracovníků 50+. V rámci monitoringu budou vytipováni  spolupracovníci, kteří mají méně než 5 let do odchodu do starobního důchodu,  a s nimi personalisté vytvoří program odchodu do důchodu nebo program souběhu důchodu a pokračující pracovní aktivity.

Úvahy nad udržením a zvýšením pracovních  schopností zaměstnanců 50+ jsou spojené se vzděláváním všech zainteresovaných, ale jak bylo uvedeno, je třeba pamatovat také na pracovní prostředí, proto také projekt zahrnuje pořízení ergonomických židlí, šetřičů zraku či obuvi v souladu s pracovní pozicí.

Věříme, že projekt bude přínosem jednak  pro Slezskou diakonii  jako zaměstnavatele, ale zejména pro jeho zaměstnance a také bude pamatováno na další kolegy, kteří dříve či později budou rozšiřovat řadu zaměstnanců v kategorii 50+. Nicméně oni již budou vědět, že zaměstnavatel myslí na udržení a zvýšení jejich pracovních  schopností při respektování individuálních potřeb, což má vliv na celkovou spokojenost člověka, ať již v rovině profesní či osobní. Díky Informátoru se dozvíte , jak se nám daří projekt průběžně naplňovat,  a zajímavosti z jednotlivých aktivit.

Název projektu „Kvalitní služby díky kvalitnímu řízení“
reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009585

 

Koordinátor Cílové skupiny: Monika Dudová, DiS. 

Autor projektu: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

 

Zase jako šestnáctka - Den s fyzioterapeutem paní Zuzanou Sajdokovou

„Zase jako šestnáctka,“ prohlásila jedna z účastnic po absolvování kurzu „Den s fyzioterapeutem“, který se uskutečnil v rámci projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu, jenž je určen zaměstnancům Slezské diakonie ve věkové kategorii 50+. Správný postoj, dýchání, jak chodíme, pohybujeme se, vnímáme vlastní tělo a regenerujeme jej – to vše má vliv na náš fyzický i mentální stav. Lektorka Zuzana Sajdoková přispěla cennými radami, jak málo stačí, abychom se cítili dobře. Věříme, že díky tomuto velice prakticky zaměřenému kurzu budou naši kolegové stále fit a v dobré náladě. 

Vzdělávací kurz pro vedoucí zaměstnance s Jaroslavem Durdou

Projekt na implementaci Age managementu s názvem: "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu" je ve své další etapě. Zahájili jsme vzdělávání pro cílovou skupinu kolegů 50+. Nicméně první vzdělávací kurz byl pro vedoucí zaměstnance. Lektor pan Jaroslav Durda hovořil o specificích jednotlivých generací na trhu práce a také o důvodech, proč je nutné se věnovat age managementu. Mezi ně patří nárůst věkové kategorie zaměstnanců 50+, rostoucí význam technologií, prodlužování délky pracovního života a menší počet mladých lidí, kteří budou vstupovat na trh práce. Vedoucí zaměstnance tak čeká vedení čtyř generací lidí, kteří již v současné době  v práci působí. Každá generace přichází se svými potřebami a očekáváními. Vytvořit příznivé pracovní podmínky pro všechny se stane výzvou zítřka a myslet na to musíme již dnes!

Kurz měření paměti

Vzdělávání v rámci projektu "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu" pokračuje, tentokrát kurzem Měření paměti, s lektorkou Martou Machovou. Účastnící kurzu se dozvěděli spoustu zajímavých informací o fungování paměti, vyzkoušeli si praktická cvičení, jak svou paměť trénovat a naučili se několik pomůcek, které slouží k lepšímu zapamatování potřebných informací. Paměť je potřeba trénovat v každém věku, a věříme, že účastníci dnešního kurzu již vědí, jak na to.

Návštěva v Oblastní charitě Rajhrad

V rámci projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu jsme sdíleli zkušenosti s přístupem k age managementu v jiných sociálních službách. Navštívili jsme Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Oblastní charita Rajhrad. Témat bylo skutečně hodně. Od náboru, přes výběr, provoz služeb, udržitelnost zaměstnanců až po propojení personální a PR práce včetně práce s různými generacemi zaměstnanců. Jsme vděčni za toto setkání.

Setkání v Centru Kociánka Brno

Setkání s kolegyní, personalistkou, v Centru Kociánka v Brně, bylo pro nás příležitostí ke sdílení personální praxe a výzev v oblasti zaměstnávání lidí v sociálních službách. 

Rovněž téma age managementu a pracovní schopnost našich zaměstnanců bylo předmětem naší debaty. I přes specifika našich organizací máme spoustu společných zájmů a výzev! Paní Lenko, hodně štěstí ve Vaší práci! ❤️

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu byl ve Slezské diakonii spuštěn 1.3.2019

Zuzana Sajdoková, fyzioterapeutka provedla naše spolupracovníky péči o záda

V pátek 6. 9. začal první ze série kurzů pro naše kolegy 50+ v rámci projektu na implementaci Age managementu s názvem: "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu" . Zuzana Sajdoková, fyzioterapeutka provedla naše spolupracovníky péči o záda a celkově se zabývala regeneraci sil. Praktickým nácvikem jsme se naučili, jak správně dýchat, aby nás záda a páteř nebolela nebo abychom si od bolesti pomohli. Jsme velmi vděčni za informace a hlavně praktické návody, které nám pomohou. Díky paní Zuzano!

PC kurz s lektorem Radimem Kantorem

Pokračujeme ve vzdělávání v rámci projektu "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu", tentokrát PC kurzem, který se konal v Ostravě, s lektorem Radimem Kantorem. 

Vzdělávání v oblasti zdravé výživy

Dalším z řady kurzů v rámci projektu "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu", byl kurz Vzdělávání v oblasti zdravé výživy a vyvažování osobního a pracovního života s lektorkou Mgr. Pavlínou Šinclovou, který proběhl 13. 9. 2019.
Kurz byl velmi zajímavý, účastníci se dozvěděli spoustu užitečných rad v oblasti zdravého životního stylu, konkrétně co se týče vyvážené stravy a že do pohybu stačí zahrnout také rychlou chůzi 

Práce na sociálních sítích

Sociální sítě, velké téma i pro naše kolegy. Proto jeden z dalších seminářů v rámci projektu Slezské diakonie Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu, se věnoval právě práci na sociálních sítích včetně popisu těchto sítí, výhodách a rizicích. Děkujeme našemu IT kolegovi panu Radimu Kantorovi za přínosný seminář. 

Jak vycházet s nově nastupující generací

Na dnešním trhu práce se potkávají již čtyři generace lidí a každá z nich má svá specifika. To, jak jedni druhým lépe porozumět, se mohli dozvědět účastníci dnešního kurzu "Jak vycházet s nově nastupující generací", pod vedením lektorky Mgr. Hany Wisełkové, který se konal v rámci projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. 

Příprava na stáří

Věděli jste, že čich je smysl, který si zpravidla uchováváme nejdéle fungující během našeho života, na rozdíl od zraku a sluchu? Toto je jen jedna ze zajímavých informací, která zazněla na kurzu v rámci projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu, tentokrát na téma Příprava na stáří, který vedla lektorka Marta Machová. Naší kolegové díky těmto zajímavým informacím ví, že příprava na stáří se jednoznačně vyplatí.

 

Příprava na stáří s lektorkou Bc. Martou Machovou

Vzdělávání v rámci projektu „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti AGE MANAGEMENTU pokračuje v plném proudu, dne 6. 11. 2019 s kurzem Příprava na stáří a lektorkou Bc. Martou Machovou. Působivá přednáška na téma, které je stále aktuální a čeká nás všechny, byla doplněna mnoha příklady z praxe, trénování paměti v rámci zadaných úkolů lektorkou, jak se mění osobnostní vlastnosti člověka ve stáří, video ukázka na téma bydlení seniorů a jaké nástrahy mohou čekat na seniora v přirozeném prostředí domova. Celý kurz se odehrál v příjemné týmové atmosféře a děkujeme za důležité poznatky a podněty, které byly pro všechny zúčastněné velmi užitečné.

 

Den s fyzioterapeutem pod vedením Bc. Zuzany Sajdokové

Dalším kurzem pokračuje vzdělávání v rámci projektu "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu". Dnes, tj. 11. 11. 2019 naši kolegové ze Slezské diakonie absolvovali kurz Den s fyzioterapeutem, a to pod vedením Bc. Zuzany Sajdokové. Díky ní se tak naučili nejen to, jak správně dýchat, ale také spoustu jednoduchých a účinných cviků, které jim pomohou zbavit se bolesti a nebo jí předcházet. Paní fyzioterapeutce děkujeme za cenné rady a všem účastníkům přejeme pevné zdraví! :-) 

 

Jak vycházet s nově nastupující generací

Dnešní kurz projektu „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v Oblasti AGE MANAGEMENTU“ byl opět pro všechny zúčastněné velmi zajímavý. Kurz s názvem Jak vycházet s nově nastupující generací všechny přítomné zaujal podrobným výkladem lektorky Mgr. Hanka Wiselkové, která nám detailněji přiblížila jednotlivé generace, které se vyskytují v současné době na trhu práce. Účastníci měli možnost si ve skupinkách vypracovat úkol a seznámit další zúčastněné se svým pohledem a vnímáním jednotlivých generací, jak je ovlivnila doba, ve které žili a žijí, jaké hodnoty uznávají a co je v životě jednotlivých generací důležité. Jakými znaky se vyznačují baby boomers, generace X, generace Y a Z? Základní znaky jsme všichni dokázali, si myslím, moc dobře zachytit, neplatí to však vždy a o každém člověku stejně za všech okolností.

Český Těšín, 18. 11. 2019

Ing. Veronika Sasynová
personální partner pro Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín a Ostravsko

Slezská diakonie

Orientace a práce na sociálních sítích

20. 11. 2019 se v Ostravě konal poslední z kurzů projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu, tentokrát zaměřený na orientaci a práci na sociálních sítích. Lektorem kurzu byl náš kolega, Radim Kantor, který jednotlivé sociální sítě blíže představil a seznámil účastníky kurzu s jejich možnostmi, ale také riziky. Tak jako u všeho i u sociálních sítí platí, že mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Díky za cenné rady, Radime!

Sešli jsme se, abychom zrekapitulovali aktivity projektu  Age managementu Kvalitní sociální služba díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu za rok 2019. Podařilo se vše -..výzkum, vzdělávání, získání kvalifikace kariérových poradců, aplikace pro systém hodnocení zaměstnanců a mnoho dalšího

V roce 2020 nás čekají nové další aktivity, které ještě nyní, ale nebude prozrazovat. Děkujeme všem kolegům, spolupracujícím organizacím, které se v letošním roce projektových aktivit zúčastnili. 

Diskuse na téma Generace na trhu práce

Diskuse na téma Generace na trhu práce je z dalších aktivit projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu. Diskutovali jsme o čtyřech generacích na trhu práce. Každá generace zaměstnanců čelila různým výzvám poplatným době a přináší do zaměstnání své zkušenosti a znalosti. I přes typické znaky různých generací na trhu práce je vždy nutně brát na zřetel individualitu člověka. Ideální je vytvoření pracovních týmů, které jsou zastoupeny různými generacemi zaměstnanců, pevně věříme, že se bude dařit takové týmy vytvářet i v budoucnosti.

Kulatý stůl na téma: Práce x rodina dříve a dnes v rámci projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu otevřel debatu o vývoji zaměstnanosti v sociálních službách.
Hovořili jsme o změnách v rodině, které mají dopady na trh práce. Debata byla inspirující jak pro nás personalisty, tak pro vedoucí a odborné pracovníky. Děkujeme všem za podněty!!

Slaďování pracovního a osobního života.

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu pokračuje.  4. 6. 2020 jsme diskutovali u pomyslného kulatého stolu na téma: Slaďování pracovního a osobního života.  Dnes s námi byla přítomna i náměstkyně pro sociální práci Ing. et Mgr. Romana Bélová. Byla to velmi zajímavá diskuse, která vedla k závěrům, jak důležitá je komunikace spolupracovníků o jejich individuálních potřebách na slaďování osobního a pracovního života, ale také o možnostech, které může Slezská diakonie nabídnout.
Rozdiskutovali jsme také nově přijímanou formu flexibilního pracovního vztahu tzv. sdílené pracovní místo se závěrem, že najde své místo v naší organizaci.
Velmi děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další kulatý stůl plánovaný za dva týdny. 

Rekapitulace proběhlých aktivit

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu je se blíží k závěru. Na dnešním setkání jsme zrekapitulovali proběhlé aktivity projektu mimo jiné nedávné kulaté stoly, ale také aktuální pořízení materiálních věcí ,mezi které patří obuv pro naše zaměstnance a třeba také kancelářská křesla. Současně se připravuje také webová aplikace, ve které by se měly promítnout informace z oblasti age managementu a edukovat jejich znalosti v této oblasti. Jinými slovy age management je pro nás stále zajímavým a živým tématem! 

V rámci projektu  „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu“ navštívila personalistka Veronika středisko SILOE a střediska na Oblasti Ostrava, kde předala zdravotní obuv našim pracovníkům. 

 

Úspěšné složení zkoušky pro získání kvalifikace Kariérového poradce

Veronika a Lenka úspěšně ukončily vzdělávání v oblasti kariérového poradenství v rámci projektu Kvalitní služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu a uspěly v profesní zkoušce pro získání kvalifikace Kariérového poradce pro zaměstnanost. 

Příprava vzdělávacích aktivit

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu je v plném proudu. Připravuji se vzdělávací aktivity a Lenka s Veronikou se učí na zkoušku kariérových poradců. Současně se připravuje hodnocení zaměstnanců s využitím záznamu on-line. 

Vyhodnocení nabídek

11. 3. jsme vyhodnocovali došlé nabídky poskytovatelů sofwarového řešení systému hodnocení, který si můžeme pořídit díky projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Operativní porada vedení rozhodla o nejúspěšnější nabídce. A co následuje? Začínáme s přípravami na implementaci!

Softwarové řešení hodnocení pracovníků

Projektový tým projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu plánuje další aktivitu projektu, kterou je softwarové řešení hodnocení pracovníků, díky kterému bude hodnocení efektivnější včetně rozvojových plánu a monitoringu potřeb. Co nás tedy čeká? Výběr dodavatele softwarového programu a následně implementace systému hodnocení. 

Semináře k implementaci procesu Hodnocení zaměstnanců se záznamem on-line

Semináře k implementaci procesu se blíží ke svému konci. Jsme vděčni, že díky projektu, Kvalitní sociální služby díky kvalitní řízení v oblasti age managementu, jsme mohli pořídit softwarové řešení záznamu hodnocení zaměstnanců, které výrazně tento proces zefektivní. Metodou hodnocení stále zůstávají motivačně hodnotící pohovory. Jejich cílem je podpořit, rozvíjet, poskytovat zpětnou vazbu, oceňovat a vést práci lidí tak, aby byli spokojeni jak klienti, tak samotní zaměstnanci. Přejeme příjemně strávený čas při hodnocení zaměstnanců jak hodnoceným, tak hodnotitelům!