Kvalitní a bezpečné zázemí střediska Benjamín

Z průběhu projektu

Cílem projektu bylo modernizovat a zkvalitnit vybavení výdejny stravy, pořídit toaletní sprchovací bidety a transportní plachetky.

Název projektu: Kvalitní a bezpečné zázemí střediska Benjamín

Termín realizace: 1-12/2023

Zodpovědná osoba: Mgr. Veronika Žídková

Cíl projektu byl rozdělen do oblastí:

1)    Zkvalitnit vybavení výdejny stravy, aby odpovídalo hygienickým a bezpečnostním standardům. Modernizovat vybavení výdejny stravy v denním stacionáři BENJAMÍN Krnov.

2)    Pořídit toaletní sprchovací bidety, které zajistí důstojnou a kvalitní očistu intimních partií po výkonu fyziologické potřeby.

3)    Pořídit transportní plachetky – vaky pro přesun imobilních osob, pro zajištění změny polohy v průběhu dne.

Projekt reagoval na nevyhovující stav výdejny stravy, jejíž vybavení již zcela nevyhovovalo současným hygienickým a bezpečnostním standardům. Kuchyňské spotřebiče byli již na hranici své životnosti. Modernizací výdejny a jídelny stravy došlo k úspoře provozních nákladů, úspoře času a usnadnění obsluhy. Vybavení je z odolnějších materiálu, čímž je prodloužena jejich životnost; materiály nabízí snadnější údržbu a splňují vyšší hygienické požadavky.

V další části realizovaného projektu jsme se zaměřili na nedostatečně zajištěné zázemí zajišťující osobní hygienu, mobilitu a změnu polohy u osob s tělesným postižením v průběhu dne. Z projektu bylo pořízeno 13 transportních vaků a 4 sprchovací toaletní bidety.

Projekt je realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, Konta Bariéry a Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle.

        

Fotogalerie