Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec

Vizualizace projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb ve smyslu sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpory samostatného bydlení a sociální rehabilitace.

Název projektu: Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec

Dotační titul: IROP, program REACT-EU, výzva č. 101 Infrastruktura sociálních služeb

Projekt Komunitního centra pro duševní zdraví Třinec  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

 

Hlavním cílem projektu je zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb ve smyslu sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpory samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Realizací tohoto projektu tak dojde k naplnění specifického cíle pomocí podpory komunitních, ambulantních i terénních sociálních služeb ve vztahu k výše uvedeným cílovým skupinám. Cíl bude naplněn několika konkrétními opatřeními, mezi která řadíme zejména:

a) celkovou rekonstrukci a přístavbu budovy pro poskytování sociálních služeb včetně úprav vnitřních dispozic dle potřeb žadatele (resp. jím v objektu poskytovaných sociálních služeb);
b) výstavbu výtahu v přístavbě objektu (snazší dostupnost řešených prostor zejména pro imobilní uživatele či uživatele se sníženou schopností pohybu a orientace);
c) pořízení nového vybavení nezbytného pro výkon daných typů tří poskytovaných sociálních služeb (zejména nábytkové vybavení, elektro vybavení, vybavení terapeutických dílen, apod.).

Projekt tak svým působením pozitivně ovlivní následující obecné předpoklady, které budou naplňovat specifický cíl 6.1 "REACT-EU":
- zlepšení dostupnosti a kvality sociální péče pro osoby z řad cílových skupin;
- zkvalitnění materiálně-technické základny infrastruktury pro poskytování sociálních služeb;
- zajištění rovného přístupu k poskytovaným sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob;
- zvýšení energetické účinnosti projektem řešeného objektu.

Období realizace: 2021 - 2023
Účel projektu: Nákup a celková rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 423 v Třinci-Konská a zřízení centra služeb pro osoby s duševním onemocněním na Třinecku. V objektu budou působit sociální služby sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením JORDÁN Třinec, NOE Třinec, podpora samostatného bydlení a RÚT Třinec, sociální rehabilitace a terénní tým.
Částka na realizaci projektu s rozdělením na 3 etapy pro zajištění realizovatelnosti: 51 mil. Kč.
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 5%

Fotogalerie