EUNIKA a TABITA bez bariér

Jedno ze zakoupených vozidel

Cílem projektu je zamezení sociálnímu vyloučení cílové skupiny osob se zdravotním postižením a dalších vyjmenovaných cílových skupin za pomoci kvalitně poskytované ambulantní a tří terénních sociálních služeb tím, že služby budou disponovat spolehlivými vozy pro podporu efektivního poskytování služby.

Projekt Eunika a Tabita bez bariér je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Dotační titul: IROP, program REACT-EU, výzva č. 101 Infrastruktura sociálních služeb

Cílem projektu pro službu denního stacionáře a sociálně aktivizační služby je pořízení vhodného vozidla pro snadnou a pohodlnou přepravu uživatelů střediska EUNIKA s podlahou vozidla, která je snížená po celé délce umožňující lepší nástup a výstup uživatelů, s rampou pro nájezd invalidního vozíku do zadních prostor automobilu a zádržného systému vozíku pro bezpečnost a ochranu během jízdy, zkvalitnění poskytované služby stávajícím uživatelům služeb střediska EUNIKA Karviná a oslovení potencionálních zájemců, kterým nemohly být naše služby v kompletní podobě (včetně bezbariérové dopravy) dosud nabízeny. Cílem projektu pro služby osobní asistence a odlehčovací služby je zajištění spolehlivého vozidla pro podporu efektivního poskytování služby, tj. maximální využití kapacity služby tak, aby doba přesunu od jednoho uživatele k dalšímu, byla díky mobilitě služby co nejkratší a tím bylo zajištění efektivního využití pracovního fondu asistentky.

Období realizace: 2022
Účel projektu: Pořízení a bezbariérové úpravy vozidel plug-in hybridů: vícemístného vozidla pro EUNIKU Karviná pro převoz imobilních klientů (1,4 mil. Kč) a pořízení osobního vozidla pro TABITU Český Těšín, osobní asistence a odlehčovací službu pro přepravu asistentek ke klientům a převoz kompenzačních pomůcek (600 tis.Kč)
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 5 %

 

Fotogalerie