Druhý krok k ERP systému

Délka čtení: 2 min., 9 sec.
Setkání v rámci projektu

Cílem projektu je pořízení softwaru pro agendy mezd, personalistiky, tak aby došlo k efektivitě evidence a dalšího. Krátkodobým cílem projektu je zafinancování odborníka IT, který nám doporučí vhodné softwary ze široké nabídky na trhu a připraví kritéria pro výběr.

Název projektu: Druhý krok k ERP systému

Termín realizace: 2021-2022

Projekt umožnil spolupráci s konzultantem pro IT řešení našeho záměru na digitalizaci procesů v naší organizaci. Obsahem projektu byla realizace setkání IT experta a projektového týmu. Byly definovány konkrétní procesy v organizaci, hodnotící kritéria, analýzy rizik a popis stávající situace a také požadavky na nový ERP systém pro zaměstnance v organizaci a pro odpovědné osoby za jednotlivé odborné agendy např. personalistika, IT, ekonomika. Jsme proškolení a připraveni na komunikaci s firmami pro výběr nového softwaru. 

Krátkodobým cílem projektu je zafinancování odborníka IT, který nám doporučí vhodné softwary ze široké nabídky na trhu a připraví kritéria pro výběr.
Dlouhodobým cílem projektu je pořízení softwaru pro agendy mezd, personalistiky, tak aby došlo k efektivitě evidence a dalšího. V současné době řídící výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO) náš projektový záměr „Pilotní projekt chytré neziskové organizace v Ostravské metropolitní oblasti“ schválil zařadit do programového rámce „IROP“. Z EU byl doporučen příspěvek ve výši 6 853 070,72 Kč. Programový rámec IROP bude projednáván a schvalován na zasedání Zastupitelstva města Ostravy - Nositele Strategie (předpoklad prosinec 2022). V případě schválení začneme komunikovat s firmami, které nabízejí ERP systémy. Projet je nám velkým přínosem, dal nám možnost se připravit na výběr nového softwaru a to díky konzultací s IT expertem. Bez pomoci a konzultací IT experta by bylo pořízení nového softwaru velmi komplikované a náročné.

Osoba odpovědná za projekt: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.

Projekt podpořila Nadace OSF/ podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague/by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Fotogalerie