Název projektu

Číslo smlouvy nebo Registr.č.

Termín realizace

Finanční objem

Předvstupní fondy EU

Phare CBC (přeshraniční spolupráce, neinvestiční projekt)

Jarní škola primární prevence – násilí, palčivý problém dnešní společnosti

CZ0013-03-01- 0029

1.1.2003 – 30.5.2004

6527 Euro

Sblížení 2004: mezinárodní festival tvorby mládeže

CZ0013-03-01- 0060

1.3.2004 – 31.7.2004

9464 Euro

Sblížení 2005: mezinárodní festival tvorby mladých

CZ2003/005-077.03.01-0025

03/2005 - 01/2006

9132 Euro

Phare 2000 (neinvestiční projekt)

Podpora a rozvoj poradenských služeb se zaměřením na romskou menšinu

190 054

15.7.2002 – 14.7.2003

19500 Euro

Phare 2002 (neinvestiční projekt)

Komplex terénních služeb pro seniory na Jablunkovsku a Třinecku

CZ2002/000-282.02.02

17.7.2004 – 16.7.2005

99000 Euro

Systém služeb Tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany

260 043

15.7.2004 – 14.7.2005

38730 Euro

Internetová kavárna a seniorklub

240 016

16.7.2003 – 15.7.2005

97000 Euro

Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů (neinvestiční projekt)

Rozvoj komplexních služeb pro romskou komunitu v Karviné

2.1/020

13.4.2005 – 12.4.2006

20543,61 Euro

Systémové profesní vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v Moravskoslezském kraji

2.1/022

13.4.2005 – 12.7.2006

29432 Euro

Zavádění standardů a modelu EFQM pro zajištění kvality služeb v zařízeních Slezské diakonie

2.1/023

04/2005 – 06/2006

52172,5 Euro

Manažer start: zkvalitnění manažerských dovedností v sociální oblasti

2.1/212

31.10.2005 – 30.8.2006

51155 Euro

Zavádění 3. bloku standardů a realizace auditů pro zajištění kvality služeb Slezské diakonie

2.1./213

11/2005 – 07/2006

42154 Euro

Strukturální fondy EU 2004 - 2006

Společný regionální operační program, opatření 3.2 (neinvestiční projekty)

Rovná šance I.-III.; projekt podporovaného zaměstnávání

CZ.04.1.05/3.2.71.1/0777

04/2005 – 04/2006

4307221 Kč

CZ.04.1.05/3.2.81.3/3919

05/2006 – 3/2007

4916109,33

CZ.04.1.05/3.2.85.4/5154

04/2007 - 03/2008

6872878 Kč

Kontakt I. – III. – projekt integrace romské menšiny

 

04/2005 – 04/2006

1113700 Kč

CZ.04.1.05/3.2.81.3/3918

03/2006 – 03/2007

5258453,50 Kč

CZ.04.1.05/3.2.85.4/5154

01/2007 - 04/2008

6680718 Kč

Naděje pro rodinu

 

01/2007 – 03/2008

6327659 Kč

Společný regionální operační program, opatření 3.1(investiční projekt)

Jordán – řeka pochopení: komunitní centrum pro duševně nemocné a chráněné dílny

CZ.04.1.05/3.1.00.2/0563

1.8.2005 – 30.11.2006

3103180 Kč

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (neinvestiční projekty)

Vzdělávání pracovníků Slezské diakonie v naplňování standardů kvality

CZ.04.1.03/2.1.15.2/0026

04/2006 – 03/2008

4111260 Kč

Já, občan: zkvalitnění a podpora procesu přímé práce s uživateli azylových domů Bethel

12/13

31.1.2006 – 31.1.2008

15403502 Kč

Iniciativa společenství EQUAL(neinvestiční projekt)

Od osmi do čtyř

EQUAL 007 +

EQUAL/2/36

(priorita 1: Zlepšování zaměstnatelnosti)

12/2004 – 8/2008

21884500 Kč

Interreg III. A: fond mikroprojektů regionu Těšínsko (příhraniční spolupráce ČR-PL, neinvestiční projekt)

SBLÍŽENÍ 2006: festival tvorby mladých

CZ.04.4.85/2.2.04.1/0246

1.2.2006 – 31.8.2006

285000 Kč

SBLÍŽENÍ 2007: festival tvorby mladých

CZ.04.4.85/2.2.04.1/0765

03/2007 – 06/2008

189325 Kč

Strukturální fondy EU 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost(neinvestiční projekt)

Systém řízení kvality

ZS22 – 318/2009

06/2009 – 06/2011

 

4220661,74 Kč

 

Operační program přeshraniční spolupráce

(neinvestiční projekt)

Děti z okolí řeky Olše

CZ.3.22/3.3.05/10.01731

05/2011 – 04/2012

11763 Euro

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 3.1  (neinvestiční projekt)

Učící se Slezská diakonie

OP LZZ -ZS 824/447/2011

06/2011 – 05/2013

4832123 Kč

Evropské projekty států_nečlenů EU

Blokový grant EHP Norsko

Šance pro ženy

321012

06/2007 – 06/2008 

23963 Euro

 

Blokový grant programu Švýcarsko-české spolupráce

Spolu proti problémům

67-BG-107

05/2011 – 04/2013

1052418 Kč 

 

Blokový grant programu Švýcarsko-české spolupráce

Mobilní hospic

  67-BG-105

09/2011 – 08/2013

1466089 Kč